Kemija i tehnologija ulja i masti

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39794 / 53740

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Ocjena sirovina u tehnologiji ulja i masti; priprema sjemena za skladištenje i proizvodnju; sušenje i skladištenje sjemena; priprema sjemena za preradu
 • Prešanje, ekstrakcija ulja organskim otapalima
 • Maslinovo ulje; bučino ulje; repičino ulje; laneno ulje; sojino ulje; hladno prešana ulja
 • Osnove pojektiranja u tehnologiji ulja i masti
 • Sirovo ulje, pogače, sačme
 • Rafinacija biljnog ulja
 • Nutritivne vrijednosti ulja i masti
 • Skladištenje, kvarenje ulja i masti
 • Životinjske masti,
 • Zakonski propisi
 • Fizikalna svojstva čvrstih masti; postupci za proizvodnju modificiranih masti; margarin, biljni mrs i majoneza
 • Praktična proizvodnja ulja u laboratorijskim uvjetima s predfazom pripreme sirovine i fazama rafinacije, laboratorijskom analitikom ulja i senzorikom
 • Terenska vježbe – posjet industriji za proizvodnju i rafinaciju ulja
 • Samostalna obrada zadane teme putem seminarskog rada

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog predmeta, student preddiplomskog studija će moći:

 • izabrati optimalne uvjete za procese čišćenja, sušenja, skladištenja i transporta uljarskih sirovina
 • objasniti proces proizvodnje sirovog ulja ovisno o svojstvima sirovine
 • opisati postupke i pogone za rafinaciju ovisno o vrsti sirovog ulja
 • razlikovati nusproizvode u tehnologiji ulja i masti i ilustrirati njihovu daljnju preradu i upotrebu
 • opisati postupke za proizvodnju modificiranih masti
 • primijeniti odgovarajuće analitičke metode za određivanje kvalitete, stabilnosti i autentičnosti pojedinih ulja i masti
 • interpretirati zakonske propise u tehnologiji ulja i masti
 • prikupiti podatke i prezentirati određenu problematiku vezanu uz kemiju i tehnologiju ulja i masti

 

Nakon uspješno svladanog predmeta, student diplomskog studija će moći:

 • izabrati optimalne uvjete za procese čišćenja, sušenja, skladištenja i transporta uljarskih sirovina
 • predložiti proces proizvodnje sirovog ulja ovisno o svojstvima sirovine
 • usporediti postupke i pogone za rafinaciju ovisno o vrsti sirovog ulja
 • valorizirati nusproizvode u tehnologiji ulja i masti i predložiti njihovu daljnju preradu i upotrebu
 • opisati postupke za proizvodnju modificiranih masti
 • objasniti i analizirati parametre kvalitete, stabilnosti i autentičnosti pojedinih ulja i masti i proizvoda na bazi ulja i masti
 • interpretirati zakonske propise u tehnologiji ulja i masti
 • diskutirati o novim trendovima u tehnologiji ulja i masti
 • u sklopu projektantskog tima sudjelovati u postavljanju projektnog zadatka, izradi tehnološkog projekta i pripremi podataka za različite profile projektanata prilikom izrade projektne dokumentacije pogona za proizvodnju ulja i masti

PREDUVJETI ZA UPIS (PREDDIPLOMSKI STUDIJ):

 • Mikrobiologija namirnica
 • Biokemija 1
 • Kemija i biokemija hrane
 • Fenomeni prijelaza
 • Jedinične operacije
 • Fizikalna svojstva složenih sustava – hrane

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 60
L Laboratorijske vježbe 32
0PK Vježbe u praktikumu 3
S Seminar 15
T Terenske vježbe 10

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 444  Škevin, D. (2016) Kemija i tehnologija ulja i masti, interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 4,84 MB 05.03.2018. 14:22

Literatura

Obvezna literatura

Red. broj Naziv
1. Škevin, D. (2016) Interna skripta iz Kemije i tehnologije ulja i masti
2. Rade, D., Mokrovčak, Ž., Štrucelj, D. (2001) Priručnik za vježbe iz kemije i tehnologije lipida, Durieux, Zagreb.

 

Preporučena literatura

1. Rac, M. (1964) Ulja i masti, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja, Beograd.
2. O'Brien, R.D., Farr, W., Wan, P.J. (2000) Introduction to Fats and Oils Technology, 2 izd., AOCS Press, Champaign, SAD.  
3. Bokisch, M. (1998) Fats and Oils Handbook, AOCS Press, Champaign, SAD.  
4. Shahidi, F. (2005) Bailey's industrial oil and fat products, 6. izd., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, SAD.