Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53729

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

  • Princip i karakteristike rada membranskog bioreaktora
  • Membrane u MBR-u
  • Karakterizacija otpadne vode
  • Dimenzioniranje MBR-a
  • Obrada otpadne vode u MBR-u

ISHODI UČENJA

  1. Voditi membranski bioreaktor u obradi otpadnih voda
  2. Izabrati vrstu membrane za primjenu u membranskom bioreatoru
  3. Izračunati potreban volumen bioreaktora, količinu zraka za aeraciju i viška aktivnog mulja na temelju karakteristika i količine otpadne vode
  4. Odabrati optimalni režim rada membranskog bioreaktora u cilju smanjivanja začepljenja membrana
  5. Usporediti tehnologiju membranskog bioreaktora s ostalim tehnologijama biološke obrade otpadnih voda

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 7
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 435  Skripta MBR 1,24 MB 27.02.2015. 16:05

Literatura

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Judd, S. (2006) The MBR book, Elsevier Ltd., Oxford, UK
 2.
 
 Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G., Brdjanovic, D. Biological Wastewater treatment, IWA Publishing, 2008, London, UK
 
3. Metcalf&Eddy (2003) Wastewater Engineering - Treatment and Reuse (4th edition) McGraw-Hill, New York