Tehnologija vode (Biotehnologija)

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32422

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenta s karakteristikama vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije te procesa za njihovu obradu i dobivanje. U okviru predmeta studenti će steći vještine potrebne za tehnološko dimenzioniranje i usporedbu različitih procesa obrade vode kao što su dezinfekcija, filtracija na pješčanim filtrima, flokulacija, ionska izmjena i membranska filtracija. Usvojene vještine moći će upotrijebiti za izbor tehnologije obrade vode i dimenzioniranje postrojenja za obradu vode te za vođenje procesa obrade.

SADRŽAJ PREDMETA

 • Osnovne karakteristike vode, kruženje vode u prirodi, tipovi voda u prirodi
 • Tvrdoća vode
 • Alkalitet i stabilnost vode
 • Dezinfekcija
 • Filtracija na pješčanim filtrima
 • Koagulacija i flokulacija
 • Uklanjanje željeza i mangana iz vode
 • Dekarbonizacija vapnom i kiselinom
 • Rad s ionskim izmjenjivačima
 • Regeneracija ionskih izmjenjivača
 • Membranski procesi
 • Vode za potrebe rashladnih i kotlovskih postrojenja
 • Voda za upotrebu u industriji bezalkoholnih pića i piva

ISHODI UČENJA

 1. Objasniti i izmjeriti osnovne karakteristike vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije
 2. Voditi proces obrade vode
 3. Izračunati osnovne tehnološke parametre postrojenja za obradu vode
 4. Izabrati tehnologiju za obradu vode na temelju njezinih karakteristika i potrebne kvalitete obrađene vode

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Uvod u kemiju i kemijsku analizu (Opća kemija, Analitička kemija)
 • Osnove inženjerstva
 • Matematika 1
 • Fizikalna kemija
 • Fizika

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 6
PK Vježbe u praktikumu 18
S Seminar  
T Terenske vježbe 6

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 775  Skripta Tehnologija vode 3,17 MB 10.02.2020. 10:24

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. I. Mijatović, M. Matošić: Tehnologija vode (interna skripta PBF)

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Degremont: Water treatment handbook 7th Edition vol 1 and 2, Degremont, France, 2007
2. F.Hellferich: Ion Exchange, Dover Publications, New York, 1995
3. R.W. Baker: Membrane technology and applications, 2nd Edition, John Wiley and sons, Chicester, UK, 2004
4. M. Mulder: Basic principles of membrane technology, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1996
5. V.Korać: Tehnologija vode za potrebe industrije, Udruženje za tehnologiju vode Beograd, 1975
6. I. Mijatović: Priprema vode za hemodijalizu