Tehnologija vode (Prehrambena tehnologija)

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
64885

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Osnovne karakteristike vode, kruženje vode u prirodi, tipovi voda u prirodi
 • Tvrdoća vode
 • Alkalitet i stabilnost vode
 • Dezinfekcija
 • Filtracija na pješčanim filtrima
 • Koagulacija i flokulacija
 • Uklanjanje željeza i mangana iz vode
 • Dekarbonizacija vapnom i kiselinom
 • Rad s ionskim izmjenjivačima
 • Regeneracija ionskih izmjenjivača
 • Membranski procesi
 • Vode za potrebe rashladnih i kotlovskih postrojenja
 • Voda za upotrebu u industriji bezalkoholnih pića i piva

ISHODI UČENJA:

 1. Objasniti i izmjeriti osnovne karakteristike vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije
 2. Voditi proces obrade vode
 3. Izračunati osnovne tehnološke parametre postrojenja za obradu vode
 4. Izabrati tehnologiju za obradu vode na temelju njezinih karakteristika i potrebne kvalitete obrađene vode

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Matematika 1
 • Fizika
 • Osnove inženjerstva
 • Fizikalna kemija
 • Uvod u kemiju i kemijsku analizu (Opća kemija, Analitička kemija)

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 22
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 24
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe 4

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

I. Mijatović, M. Matošić: Tehnologija vode, Interna skripta, PBF

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. V.Korać:Tehnologijavodezapotrebeindustrije, Udruženjezatehnologijuvode, Beograd, 1978
2. F. Hellferich: Ion Exchange, McGraw Hill, New York, 1964
3. M. Mulder: Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic Publishers, 1996
4. I. Mijatović: Priprema vode za hemodijalizu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 2004.
5. R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, 2nd ed.; John Wiley, Chichester, England, 2004