Principi biotehnološke proizvodnje hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
161060

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

  • Osnovne karakteristike biotehnoloških procesa
  • Anaerobni bioprocesi u prehrambenoj industriji
  • Aerobni bioprocesi u prehrambenoj industriji
  • Samostalna obrada postupka proizvodnje odabranog biotehnološkog proizvoda

ISHODI UČENJA

  • Razumjeti ulogu biotehnologije u pripremi hrane
  • Definirati osnovne pojmove vezane uz mikroorganizme, biotehnologiju i bioprocese
  • Nabrojiti i opisati najvažnije bioprocese u pripremi hrane
  • Provesti bioproces u laboratorijskom mjerilu

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe 5
L Laboratorijske vježbe 10
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Vladimir Marić (2000), Biotehnologija i Sirovine, Zagreb
2. S. Grba i sur (2010), Kvasci u biotehnološkoj proizvodnji, Zagreb

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. V. Marić i Božidar Šantek (2008), Biokemijsko inženjerstvo