prof.dr.sc. Ivan Perić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 020
Email: ivan.peric@pbf.unizg.hr

Lokacija: 1. kat, soba 72

Predmeti

Životopis

 Datum rođenja: 04. 09. 1955.

 Mjesto rođenja: Zagreb

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu Singularna homologija i primjene 1979.
 magistrirao PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu Egzaktne homologije 1987.
 doktorirao PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu Nejednakosti inverzne nejednakostima Holderovog tipa 1997.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
asistent Katedra za matematiku, TVA KoV, Zagreb 1980 - 1987
predavač Katedra za matematiku, TVA KoV, Zagreb 1987 - 1991
nastavnik Tehnička škola Ruđer Bošković, Zagreb 1991 - 1992
znanstveni asistent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1992 - 1997
viši znanstveni asistent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1997 - 1997
docent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1997 - 2000
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000 - 2004
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2004 - 2009
 redoviti profesor
 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009 -

 

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Department of Mathematics, Lulea University of Technology Lulea, Švedska 1999

 

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 31

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 30

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8