Kabinet za osnove inženjerstva

Pročelnik

prof.dr.sc. Mirjana Čurlin

Telefon: + 385 1 4605 019
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: mcurlin@pbf.hr

Kabinet za osnove inženjerstva osnovan je 1957. godine kao Zavod za strojarstvo i u njemu su se održavali kolegiji „Elementi strojeva“ i „Tehničko crtanje“. Zavod se nakon usvajanja novih nastavnih planova i programa 1996. godine preimenuje u Katedru za osnove inženjerstva, a navedeni kolegiji se održavaju pod zajedničkim nazivom „Osnove inženjerstva“. U rad Kabineta i održavanje nastave na predmetu 2004. godine uključuju se (iz Laboratorija za Mjerenja regulaciju i automatizaciju) dr. sc. Mirjana Čurlin kao asistentica i dr. sc. Ingrid Bauman kao izvanredna profesorica. Nakon uspostave Bolonjskog procesa 2005. godine sadržaj kolegija "Osnove inženjerstva" modificiraju i mijenjaju naziv u „Inženjerstvo I“, a odlukom FV 2017. godine predmet mjenja naziv u "Osnove inženjerstva"  U rad Kabineta uključuje se 2008. godine dipl. inž. Maja Benković kao znanstvena novakinja.

Kabinet za osnove inženejrstva dijeli prostor i opremu s Laboratorijem za mjerenje regulaciju i automatizaciju, a dio zajedničke opreme dijeli s Laboratorijem za tehnološke operacije. U Kabinetu se izvodi nastava iz predmeta na prediplomskim i diplomskim studijima te na doktorskom studiju. Kao vanjski suradnik na predmetu "Robotika u prehrambenoj industriji" sudjeluje prof. dr. sc. Ivan Petrović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Predmeti u Kabinetu za osnove inženjerstva

 

OSNOVE INŽENJERSTVA prijediplomski studij BT (Čurlin)

OSNOVE INŽENJERSTVA prijediplomski studij PT (Čurlin)

TEHNOLOGIJA PRAHOVA (izborni) prijediplomski studij BT, PT i N (Benković)

MJERENJE I VOĐENJE PROCESA prijediplomski studij BT (Čurlin)

TEHNOLOGIJA PRAHOVA (izborni) diplomski studij PT (Benković)

REAKTORSKO INŽENJERSTVO diplomski studij BT/BPI (Čurlin)

MODELIRANJE BIOTEHNOLOŠKIH PROCESA diplomski studij BT/BPI (Čurlin)

ROBOTIKA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, diplomski studij BT (MB, BPI), PI, N, USH (Čurlin, Petrović)

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mirjana Čurlin dr.sc. redoviti profesor
Maja Benković dr.sc. izvanredni profesor

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mjerenje i vođenje procesa 39807 3
Osnove inženjerstva (BT) 239476 -
Osnove inženjerstva (PT) 239340 -
Osnove inženjerstva studij Biotehnologije 24087; 24122 5
Tehnologija prahova 39801 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje biotehnoloških procesa 53228 (ADBI09) 4
Reaktorsko inženjerstvo 53225 4
Robotika u prehrambenoj industriji 53293 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Disperzni sustavi 165612 3
{* *}