hrvatski | english


prof.dr.sc. Branko Tripalo

Branko Tripalo

Lokacija: 2. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 276
Telefaks: + 385 1 4605 200
Email: btripalo@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 31.05.1946 Mjesto rođenja: Split

Školovanje
ustanova tema godina
diplomirao Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Ispitivanje utjecaja veličine čestica na čvrstoću cementnog kamena 1970.
magistrirao Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Ispitivanje izmjenjivača topline s ekspandiranom površinom 1976.
doktorirao Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Ispitivanje izmjenjivača topline s orebrenom površinom 1981.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Dipl.ing. tehnologije Foto-filmski laboratorij, Hrvatska radio televizija, Zagreb 1971.
asistent Tehnološki fakultet, Biotehnološki odjel, Sveučilišta u Zagrebu 1971.-1980.
docent-redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet ,Sveučilište u Zagrebu 1980.- danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Agfa-Geveart Antwerpen, Belgija 1971.

Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC: 9 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 27 Poglavlja u knjizi: 6 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 54