Bilateralna suradnja

Bilateralni projekti

 

  • Draženka Komes - Nano-inkapsulacija bioaktivnih spojeva iz tradicionalnih biljnih vrsta za proizvodnju funkcionalnih prehrambenih proizvoda, 01.10. 2015. – 30. 09. 2017.
  • Jurica Žučko - Biologija genoma bakterijskog roda Streptomyces, 1.1.2015.-31.12.2016.
  • Ksenija Durgo – Procjena rizika smjesa kontaminanta prisutnih u hrani, 23.04.2016.-31.12.2017.
  • Tonči Rezić – Integrirana proizvodnja biokemikalija iz lignoceluloznih sirovina, 01.01.2016.-31.12.2017.
  • Višnja Gaurina Srček – Biološki potencijal subkritičnih vodenih ekstrakata iz biljnog otpada, 01.01.2016.-31.12.2017.
  • Ana Belščak-Cvitanović – Primjena inkapsulacijskih tehnika za proizvodnju inovativnih nutraceutika na bazi proteinskih i polisaharidnih formulacija, 01.01.2016.-31.12.2017.
  • Draženka Komes – Razvoj mikroinkapsuliranih sustava i jestivih filmova s bioaktivnim sastojcima za primjenu i pakiranje u proizvodnji funkcionalnih prehrambenih proizvoda, 07.04.2016.-31.12.2017.