Dan doktorskog studija PBF-a

7 lis, 2020.

Poštovani,

Zbog epidemiološke situacije održavanje Dana doktorata biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu skraćeno je sa 2 na 1 dan, te će se održati 16. listopada 2020. prema priloženom programu.

Dan doktorata biotehničkog područja 2021.

Dana 16. i 17. rujna 2021. je održan Dan doktorata Biotehničkog područja 2021. Sveučilišta u Zagrebu na Agronomskom fakultetu u organizaciji  Agronomskog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Fakulteta šumarstva i
drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Dan doktorata biotehničkog područja 2020

Poštovani, 

pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate zajednički Dan doktorata sastavnica Biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu koji će se održati  15.-16. listopada 2020. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

Dan doktorata biotehničkog područja 2020.

Poštovani,

Zbog epidemiološke situacije održavanje Dana doktorata biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu skraćeno je sa 2 na 1 dan, te će se održati 16. listopada 2020. prema priloženom programu.

Održan Dan doktorskog studija PBF-a 15. veljače 2019.

Dana 15. veljače 2019. prvi puta je održan Dan doktorskog studija Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Odbora za poslijediplomske studije PBF-a.