Dan doktorskog studija PBF-a

Održan Dan doktorskog studija PBF-a 15. veljače 2019.

Dana 15. veljače 2019. prvi puta je održan Dan doktorskog studija Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Odbora za poslijediplomske studije PBF-a.