Razvijena nova ddPCR-metoda za detekciju patogena Saprolegnia parasitica u uzorcima okolišne DNA

Razvijena nova ddPCR-metoda za detekciju patogena Saprolegnia parasitica u uzorcima okolišne DNA
17.10.2022.

Grupa izv. prof. dr. sc. Ane Bielen iz Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama objavila je rad u otvorenom pristupu u časopisu Scientific reports.

Prva autorica na radu je asistentica Dora Pavić, a istraživanje je provedeno u suradnji s dr. Uršulom Prosenc-Zmrzljak iz molekularno-biološkog laboratorija tvrtke Labena (BIA Separations CRO Molecular Biology Laboratory, Labena, Slovenija).

U ovom je radu objavljena metoda za brzu i osjetljivu detekciju i kvantifikaciju patogena Saprolegnia parasitica u uzorcima DNA izoliranim direktno iz okoliša (engl. environmental DNA). Metoda se temelji na ddPCR-u (engl. droplet digital PCR) te je omogućila dobivanje novih saznanja o tome koji biotski i abiotski čimbenici utječu na pojavnost ovog patogena, uzročnika bolesti salmonidnih riba značajnih u akvakulturi.

Istraživanje je financirala Hrvatska zaklada za znanost (uspostavni istraživački projekt Interakcije slatkovodnih patogenih oomiceta i okoliša, InteractOomyc) i tvrtka Labena u okviru natječaja ddPCR grant challenge.

Rad je u otvorenom pristupu dostupan na poveznici https://www.nature.com/articles/s41598-022-16553-0

{* *}