Potpore Sveučilišta

 

 • Irena Colić Barić - Izrada i validacija dijetetičkog alata s nacionalno specifičnim jelima za procjenu kakvoće prehrane djece dobi 3-9 godina, 09.-12.2016.
 • Nada Vahčić – Imunoenzimska (ELISA) u praćenju kvalitete i sigurnosti hrane, 07.-12.2016.
 • Jadranka Frece – Biokonzerviranje proizvoda akvakulture, 07.-12.2016.
 • Višnja Gaurina Srček – Hidrolizati pogače lana i njihov utjecaj na rast i produktivnost kultura životinjskih stanica. 07.-12.2016.
 • Blaženka Kos – Površinski proteini i bakteriocini probiotičkih bakterija, 07.-12.2016.
 • Jurica Žučko – Održavanje ravnotežnog odnosa gastrointestinalne mikrobiote u uvjetima in vitro, 07.-12.2016.
 • Božidar Šantek – Održivi integrirani bioprocesi za dobivanje bioetanola i biokemikalija iz obnovljivih sirovina, 07.-12.2016.
 • Karin Kovačević Ganić - Utjecaj predfermentativne maceracije, soja kvasaca te dodatka antioksidansa na aromu vina Pošip, 01.07.-31.12.2016.
 • Ingrid Bauman – Analiza nelinearnosti dinamičkih procesa u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji sa svrhom intenzifikacije procesnog sustava, 01.10.-31.12.2016.
 • Lidija Šver – Genotipizacijska procjena genetske raznolikosti populacije divlje mačke (Felis silvestris silvestris) u Hrvatskoj, 07.-12.2016.
 • Ivan-Krešimir Svetec - Inaktivacija gena odgovornih za ileitimnu genetičku rekombinaciju u kvascu Dekkera bruxellensis, 07.-12.2016.
 • Višnja Bačun-Družina – Utjecaj bakterije Streptococcus slviarius na rast patogenih bakterija i na ljudske epitelne stanice raka, 07.-12.2016.
 • Mladen Brnčić – Ultrazvučna predobrada i vakuum sušenje sporedih proizvoda biljnog podrijetla, 09.-12.2016.
 • Damir Ježek – Primjena visokog hidrostatskog tlaka na produljenje trajnosti namaza na bazi povrća sa dodatkom različitih vrsta sjemenki, 09.-12.2016.
 • Ivana Kmetič – Usporedba protektivnih učinaka antioksidacijskih tvari na citotoksičnost induciratnu orthosupsitutiranim ili dioksinu sličnim kongenerima polikloriranih bifenila, 07.-12.2016.
 • Damir Iveković – Daljnji razvoj spregnutih i višedimenzijskih analitičkih metoda za određivanje bioaktivnih komponenata i bioloških markera u kompleksnim uzorcima, 07.-12.2016.
 • Slobodan Barbarić – Istraživanje regulacije ekspresije ekstracelularnih proteina i molekularnih mehanizama ugradnje proteina u staničnu stijenku kvasca, 07.-12.2016.
 • Senka Djaković – Priprava i spektroskopska mjerenja ferocenoilnih derivata nukleobaza, 07.-12.2016.
 • Lidija Barišić – Bioorganometalni konjugati, 07.-12.2016.
 • Rajka Božanić - Optimiranje proizvodnje sireva i sirnih deserata na bazi sirutke,
 • Zoran Herceg - Inovativne tehnike ekstrakcije steviol glikozida iz Stevia rebaudiana BERTONI,
 • Kata Galić - Karakterizacija upakirane  hrane za posebne prehrambene potrebe,
 • Draženka Komes – Funkcionalni potencijal novorazvijenih napitaka na bazi rogača obogaćenih ružmarinom i mentom,
 • Branka Levaj - Optimiranje postupka pripreme te stabilnost tijekom skladištenja ledenog čaja na bazi lista masline,
 • Marin Matošić - Utjecaj visokotlačne aeracije na rad membranskog biološkog reaktora,
 • Helga Medić
 • Damir Stanzer - Proizvodnja biološki aktivnog spoja S-adenozil-L-metionina pomoću kvasca Sheffersomyces stipitis na glicerolu, nusproizvodu u proizvodnji biodizela,
 • Dubravka Škevin - Određivanje oksidacijske stabilnosti nerafiniranih ulja sjemenki konoplje i soje,
 • Tibela Landeka Dragičević - Uklanjanje dušika i fosfora iz otpadne vode:  procesni uvjeti,
 • Ana Vukelić - Interpolacijski polinomi i nejednakosti za neke klase konveksnih funkcija,