Potpore Sveučilišta

Potpore Sveučilišta 2018.

 • Ana Bielen - Razvoj PCR-testa za detekciju uzročnika saprolegnioze
 • Mojca Čakić Semenčić - Bioorganometalni konjugati
 • Senka Djaković - Sinteza i NMR studija kopulata ferocena i pirimidinskih, odnosno purinskih baza
 • Ivana Kmetič - Učinci polifenola na citotoksičnost induciranu polikloriranim bifenilima
 • Karin Kovačević Ganić - Utjecaj predfermentativne maceracije, soja kvasaca te dodatka antioksidansa na aromu i senzorske karakteristike vina Pošip nakon 24 mjeseca starenja
 • Damir Stanzer - Utjecaj parametara maceracije na kvalitetu likera od rogača
 • Jadranka Frece - Razvoj marinade uz dodatak funkcionalne kulture L. plantarum O1 za bikonzerviranje proizvoda akvakulture
 • Ivan Krešimir Svetec - Genetička transformacija kvasca Schwanniomyces polymorphus
 • Kata Galić - Utjecaj ambalaže i metode pakiranja na trajnost upakirane hrane
 • Rajka Božanić - Utjecaj starter kulture na svojstva i trajnost svježeg sira
 • Draženka Komes - Izdvajanje i karakterizacija sastava pročišćenih frakcija ksilana iz mahune graška
 • Jagoda Šušković - Probiotička aktivnost sojeva bakterija mliječne kiseline izoliranih iz majčinog mlijeka
 • Renata Teparić - Istraživanje regulacije ekspresije i ugradnje proteina stanične stijenke kvasca