Znanstveni i razvojni nacionalni projekti

 AKTIVNI ZNANSTVENI PROJEKTI
Znanstveni nacionalni projekti

HRZZ

 • Vladimir Mrša - Molekularni mehanizmi ugradnje homolognih i heterolognih proteina u staničnu stijenku kvasca i njihova primjena u biotehnologiji, 01.09.2015. - 31.08.2019.
 • Karin Kovačević Ganić - Novi enološki postupci kao alternativa sumporovom dioksidu u proizvodnji visokokvalitetnih vina IP-2014-09-3796, 2015.-2019.
 • Verica Dragović-Uzelac - Primjena inovativnih tehnologija u proizvodnji biljnih ekstrakata kao sastojaka funkcionalne hrane (IP-PE-FF), 01.09.2014. do 31.08.2018.
 • Ivana Radojčić Redovniković - Zelena otapala za zelene tehnologije, 01.09.2015.-31.08.2018.
 • Blaženka Kos - Probiotici i starter kulture – površinski proteini i bakteriocini, 01.07.2015. – 30.06.2019.
 • Božidar Šantek - Proizvodnja bioetanola i biokemikalija iz otpadnih poljoprivrednih lignoceluloznih sirovina na principima ekološke i ekonomske održivosti, (SPECH-LRM, 9158), 01. 09. 2014 - 31. 08. 2018.
 • Lidija Barišić - Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i hlikokonjugata, 01.06.2015 - 31.05.2019
 • Ingrid Bauman - Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj, 07.07.2014 - 06.07.2018
 • Duška Ćurić - Od nusproizvoda u preradi žitarica i uljarica do funkcionalne hrane primjenom inovativnih procesa, 01.03.2017 - 29.02.2020
 • Senka Djaković - Kvanto-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza, 01.03.2017 - 28.02.2021
 • Višnja Gaurina Srček - Primjena proteinskih hidrolizata iz pogača lana i konoplje u medijima za uzgoj životinjskih stanica, 01.03.2017 - 28.02.2021                              
 • Zoran Herceg - Primjena plazme stvorene visokonaponskim električnim pražnjenjem pri konzerviranju voćnih sokova i mlijeka, 15.09.2014 -14.09.2018
 • Zoran Herceg - Primjena visoko naponskog električnog pražnjenja pri konzerviranju voćnih sokova i mlijeka, 15.09.2014 - 14.09.2018
 • Damir Ježek - Primjena visokog hidrostatskog tlaka u proizvodnji funkcionalnih sokova na bazi voća i povrća, 01.03.2017 - 01.03.2021
 • Ana Jurinjak Tušek - Primjena mikroreaktora u praćenju antioksidacijske aktivnosti samoniklog bilja (MICRO-AA), 30.06.2015 - 30.09.2016
 • Ksenija Markov - Inovativni postupci uklanjanja AFM1 biofiksatorima iz mlijeka, 01.03.2017 - 28.02.2019
 • Helga Medić - Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta, 01.03.2017 - 28.02.2021
 • Ena Melvan - Praćenje biodinamike mješovitih kultura pomoću novorazvijene metode uzimanja otiska prsta, 29.06.2015 - 29.09.2016
 • Anet Režek Jambrak - Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja, 01.03.2017 -01.03.2021
 • Antonio Starčević - Klinička proteomika mikroorganizama, 01.04.2013 - 31.03.2016
 • Antonio Starčević - Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva – MicroEquilibrium, 02.05.2017 - 30.04.2021
 • Anamarija Štafa - Jačanje konkurentnosti hrvatskih znanstvenika/ica u području molekularne biotehnologije, 23.07.2015 - 22.11.2016

EUROPSKI FONDOVI

 • Marin Matošić - Strengthening the Cuban Food Production and Aquaculture Sector through Resources Optimization and Recovery, 2013-2017.
 • Zoran Herceg - Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija ( R.C.2.2.09-0005), projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj prof.dr.sc.