Znanstveni i razvojni nacionalni projekti

 AKTIVNI ZNANSTVENI PROJEKTI
Znanstveni nacionalni projekti

HRZZ

 • Vladimir Mrša - Molekularni mehanizmi ugradnje homolognih i heterolognih proteina u staničnu stijenku kvasca i njihova primjena u biotehnologiji, 01.09.2015. - 31.08.2019.
 • Karin Kovačević Ganić - Novi enološki postupci kao alternativa sumporovom dioksidu u proizvodnji visokokvalitetnih vina IP-2014-09-3796, 2015.-2019.
 • Verica Dragović-Uzelac - Primjena inovativnih tehnologija u proizvodnji biljnih ekstrakata kao sastojaka funkcionalne hrane (IP-PE-FF), 01.09.2014. do 31.08.2018.
 • Ivana Radojčić Redovniković - Zelena otapala za zelene tehnologije, 01.09.2015.-31.08.2018.
 • Blaženka Kos - Probiotici i starter kulture – površinski proteini i bakteriocini, 01.07.2015. – 30.06.2019.
 • Božidar Šantek - Proizvodnja bioetanola i biokemikalija iz otpadnih poljoprivrednih lignoceluloznih sirovina na principima ekološke i ekonomske održivosti, (SPECH-LRM, 9158), 01. 09. 2014 - 31. 08. 2018.
 • Ivana Radojčić Redovniković – Uspostavljanje ekološki prihvatljivih postupaka ekstrakcije i izolacije polifenolnih spojeva iz nusproizvoda prehrambene industrije, 07.-12.2016.
 • Jasmina Lapić – Priprava i karakterizacija ferocenskih derivata s purinskim bazama, 06.2016.-06.2017.

EUROPSKI FONDOVI

 • Jadranka Frece -  Osnaživanje gimnazijskog obrazovanja provedbom kurikularne reforme STEM i ICT područja, (HR.3.1.20-0038), 2015-2016.
 • Marin Matošić - Strengthening the Cuban Food Production and Aquaculture Sector through Resources Optimization and Recovery, 2013-2017.
 • Zoran Herceg - Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija ( R.C.2.2.09-0005), projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj prof.dr.sc.
 • Nada Vahčić - Promocija pčelarstva, 20.12.2014. – 19.12.2016.

BICRO

 • Jurica Žučko – Personalizirani probiotički pripravci, 30.06.2016.-30.06.2017.