9. Međunarodni kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

5_large

9. Međunarodni kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista održan je od 3. do 5.listopada 2018. godine u Zagrebu, pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske mr. sc. Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva te Hrvatske gospodarske komore. Kongres je organiziralo Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista u su-organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, European Federation of Food Science and Technology (EFoST), International Union of Food Science and Technology (IUFoST) i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ).

Rad Kongresa odvijao se pod motom „Integrating new approaches to produce safe, nutritious and sustainable food“  pri čemu su procjenjivani i integrirani različiti aspekti istraživanja, s ciljem uspostavljanja  veze između znanosti i industrije, razmjene iskustava te stvaranja novih poveznica i suradnji.  

Teme kongresa podijeljene su u devet sekcija i prezentirane u knjizi sažetka kroz 154 izlaganja od kojih su 92 postera i 62 usmene prezentacije. Na Kongresu je održano 13 pozvanih (plenarnih) predavanja te 49 usmenih priopćenja, a 22 rada su objavljena u Zborniku radova Kongresa. Glavni zaključci doneseni po pojedinim sekcijama Kongresa su:

  • Sekcija 1 “Olive Oil Session - The EU2020 OLEUM project (Bettersolutions to protectoliveoilqualityandauthenticity)” je obuhvatila 6 predavanja i 1 poster prezentaciju. Teme ove sekcije su bile prvenstveno usmjerene na kemijska i senzorska svojstva djevičanskog maslinovog ulja, zemljopisno podrijetlo te utjecaj procesnih parametara s ciljem  očuvanja kvalitete i autentičnosti.
  • Unutar sekcije 2“Innovative and Nonthermal Processes” održano je 6 predavanja te je  prezentirano 5 postera. U ovoj je sekciji predstavljene su mogućnosti primjene visokonaponskog električnog pražnjenja, niskotlačne kisikove plazme, ultrazvuka, visokog hidrostatskog tlaka te UV-C i HIPL svjetlosne tehnologije. Navedenim netoplinskim tehnologijama pokazano je na koji način je moguće konzervirati hranu bez značajnog zagrijavanja, zadržavajući mikrobiološku stabilnost, nutritivna i senzorska svojstva, pridonoseći produženom roku trajnosti hrane. Evidentno je da će upravo navedene tehnologije biti u fokusu istraživanja i razvoja u nadolazećem periodu, posebice od strane proizvođača hrane.
  • Sekcija 3 “Food Engineering, Modelling and Process Control” je obuhvatila 5 predavanja i 13 poster prezentacija. U okviru ove sekcije raspravljalo se o poboljšanju kvalitete hrane s inženjerskog aspekta, s posebnom pozornošću na primjenu matematičkog modeliranja u proizvodnji hrane. Među ostalim, razmatrane su mogućnosti primjene novih metodologija (npr. CRISPR) kao I tzv. “data science” kako bi se odgovorilo na izazove suvremene proizvodnje hrane, uzimajući u obzir i izravan utjecaj globalnih klimatskih promjena i rast ljudske populacije.
  • Unutar sekcije 4 “Food Waste Management and Sustainability in Food Industry” je održano 6 predavanja i 10 poster prezentacija kojima je naglašena važnost recikliranja, održivosti i za okoliš prihvatljivih procesa. Razmatrane su primjena i potencijal agro-industrijskog otpada pri proizvodnji vina i piva, otpada pri obradi voća i povrća te ostalog otpada pri proizvodnji hrane, posebno otpada bogatog vrijednim bioaktivnim i funkcionalnim spojevima kao što su antocijanini.
  • Sekcija 5 “Marine Bioprospecting” je obuhvatila teme vezane uz biotehnologiju i “bioprospecting” mora kroz 6 predavanjai 4 postera. Poseban naglasak stavljen je na mikroalge i morske trave kao izvorebioaktivnih molekula za lijekove, nutraceutike i kozmetičke pripravke te mogućnosti biokonzerviranja primjenom bakterija mliječne kiseline izoliranih iz morskih organizama. Također se raspravljalo o korištenju biomase iz ribarstva i otpada, te održivom upravljanju ribarstvom i pripadajućom prerađivačkom industrijom.
  • Sekcija 6 “BioactiveCompounds”je obuhvatila 5 predavanja i 17 poster priopćenja posvećenih karakterizaciji različitih bioaktivnih molekula, prvenstveno polifenola iz biljaka i različitih prehrambenih proizvoda, s posebnim naglaskom na njihova antioksidativna svojstva.Ponuđeni su zanimljivi zaključci o utjecaju poljoprivrednih svojstava, kao i tehnologija prerade na stabilnost bioaktivnih molekula.
  • Recentna znanstvena istraživanja iz područja biotehnologije također su predstavljena u sekciji 7 - Biotechnologyin Croatia “Vera Johanides” odnosno 3. simpoziju posvećenom prof. emer. Veri Johanides kao utemeljiteljici biotehnologije u Hrvatskoj, kroz održanih 7 predavanja i predstavljanje 8 postera. Simpozij koji je održan u okviru ovog kongresa organizirao je Odjel bioprocesnog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Uvaženi gost i pozvani predavač u okviru simpozija bio je dr. sc. Krešimir Gjuračić, alumni PBF-a Sveučilištu u Zagrebu, zamjenik direktora R&D Biotech u tvrtki Gnosis iz Italije (Lesaffre grupa). Predstavio nam je dio istraživanja, razvoja i proizvodnje lijekova i dodataka prehrani svoje tvrtke, nudeći mogućnost za buduću suradnju. Obzirom na globalni utjecaj biotehnologije na održivi razvoj, ekologiju,  gospodarstvo i općenito kvalitetu života u suvremenom svijetu, zaključeno je da će biotehnološka istraživanja u Hrvatskoj biti usmjerena na: (i) inovativne pristupe u razvoju živih bioterapijskih pripravaka (LBPs – engl. „Live Biotherapeutic Products“); (ii) razvoj biotehnoloških procesa za proizvodnju biološki aktivnih tvari; (iii) poboljšanje integriranih bioprocesa (koncept biorefinerija) u proizvodnji biogoriva i biokemikalija; (iv) razvoj biotehnologije mora i (v) zaštitu okoliša.
  • Sekcija 8 “Nutritionand Health”je obuhvatila 7 predavanja i 8 poster prezentacija.Teme u ovoj sekciji su dale osvrt na recentna pitanja od interesa za djecu, mladež i odrasle potrošače koji vode brigu o svom zdravlju, kao i na one koji aktivno žele utjecati na kontrolu bolesti i smanjiti rizik od kroničnih bolesti putem funkcionalne hrane ili modificiranjem svoje prehrane.
  • Sekcija 9 “Food Quality, Safety and Authenticity”unutar koje je održano 6 predavanja i 26 poster prezentacija je predstavila teme recentnih znanstvenih istraživanja: (i) kontrole kvalitete hrane primjenom analitičkih i senzorskih metoda, (ii) sigurnosti hrane, s mikrobiološkog aspekta, kao i s aspekta drugih potencijalnih onečišćivača hrane i rezidua, te(iii) legislativu vezano za hranu.

Zahvaljujem svim sudionicima na njihovom doprinosu u razmjeni znanja i iskustava u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, koji su pokazali različite istraživačke pristupe kako bi se učinkovito uspostavila veza između znanosti i industrije. Stoga se nadam da je ovaj kongres pridonio uspostavljanju novih kontakata i budućih suradnji između znanosti i poduzetništva.

Prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, suradnik Odjela bioprocesnog inženjerstva HATZ-a

Predsjednica Kongresa i Organizacijskog odbora

 

{* *}