Studentski izbori

Studentski izbori 28.03., 29.03.2017.

Studentski izbori - imenovanje Biračkog odbora PBF-a

Uputa o pravima i dužnostima promatrača

Kandidacijske liste za izbore