Prijava projekata

Suglasnost institucije

Prilikom planiranja prijave na natječaje za prijavu projektnih prijedloga, neovisno o izvoru i programu financiranja, voditelj projekta/suradnik na projektu dužan je ispuniti zahtjev za traženje suglasnosti za prijavu projekta. Obrazac za traženje suglasnosti za prijavu projekta dostupan je ispod.

Ispunjeni Obrazac potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku u Ured za projekte na adresu e-mail pošte mcipek@pbf.hr, u roku od najmanje 15 (petnaest) dana prije roka za predaju prijave projekta, a po mogućnosti i ranije. Obrazac će se proslijediti na razmatranje Odboru za znanost i prema potrebi (ovisno o vrsti i tematici projekta) i drugim nadležnim tijelima Fakulteta (Dekanski kolegij, Fakultetsko Vijeće) te će se po odobrenju uputiti na potpis nadležnom prodekanu.

Prilozi uz projektnu dokumentaciju

U slučaju prijave projekata za koje je u sklopu projektne prijave potrebno priložiti Pismo podrške Fakulteta, Mišljenje Etičkog povjerenstva i sl., voditelji projekata mogu u Ured za projekte na adresu e-pošte: mcipek@pbf.hr dostaviti kratki sažetak (navesti informacije o koordinatoru projekta, partnerima, aktivnostima, itd.) projekta te predviđenu okvirnu ukupnu vrijednost projekta.  

Također, za projektne prijave za koje je potrebno ishoditi dokumentaciju koju pripremaju službe Fakulteta (potvrdu Porezne uprave, Izvod iz Sudskog registra, Sporazum o partnerstvu, Izjavu o sufinanciranju) voditelji projekata mogu se obratiti u Ured za projekte na adresu e-pošte: mcipek@pbf.hr, koji će koordinirati postupak ishođenja i pripreme dokumenata.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na mcipek@pbf.hr

 

Participant Identification Code (PIC)

PIC broj (Participant Identification Code) je jedinstveni deveteroznamenkasti identifikacijski broj koji se dodjeljuje svim ustanovama koje se registriraju putem URF sučelja na Participant portalu Europske komisije. Putem registracijskog portala vodi se evidencija o svim ustanovama koje sudjeluju u europskim programima.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet registriran je pod pravnim nazivom UNIVERSITY OF ZAGREB – FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY – UZAG PBF te ima svoj PIC broj: 999807228.

{* *}