Sanacija šteta od potresa na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu - završni građevinski radovi

 

  • Naziv operacije: Sanacija šteta od potresa na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu - završni građevinski radovi, FSEU.2021.MZO.011
  • Naziv korisnika: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Kratki opis operacije: Uslijed potresa od 22. ožujka 2020. godine u 6:24 sati magnitude 5.5 po Richterovoj ljestvici na zgradi Fakulteta na adresi Pierottijeva 6 došlo je do posljedičnih oštećenja. Uslijed potresa došlo je do pucanja zidova, napuknuća i pucanja postojeće boje i do djelomičnog otpadanja iste. Operacija uključuje provedbu hitnih mjera sanacije i završne građevinske radove. Hitne mjere sanacije provodile su se neposredno nakon potresa od 22. ožujka 2020. (pripremni i staklarski radovi, dio zidarskih i soboslikarskih radova). Sukladno Nalazu i mišljenju ovlaštenog sudskog vještaka, identificirana su točna oštećenja te potrebe za njihovom sanacijom kako bi se postigla potpuna funkcionalizacija istraživačkih i nastavnih kapaciteta Fakulteta. Završni građevinski radovi obuhvačaju zidarske i soboslikarske radove.
  • Ukupna vrijednost projekta i iznos financijske potpore Unije: 835.651,26 kuna, Iznos EU potpore 100%
  • Razdoblje provedbe operacije: 22. ožujka 2020. godine do 1. svibnja 2022. godine
  • Kontakt osobe za više informacija: mcipek@pbf.hr
{* *}