Programi financiranja

NACIONALNI IZVORI:

Prilike za financiranje projekata u višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. s naglaskom na OPKK, ITU i OPULJP

Više...

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Službena stranica: https://mzo.gov.hr/

Kontakt: https://mzo.gov.hr/kontakti/177

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) 

Službena stranica: https://strukturnifondovi.hr/

 

Hrvatska Zaklada za znanost

Službena stranica: https://www.hrzz.hr/

Kontakt: https://www.hrzz.hr/default.aspx?id=12

 

Sveučilište u Zagrebu

Službena stranica: http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/

Kontakt: http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveucilisna-tijela-i-sluzbe/rektorat/

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Službena stranica: https://razvoj.gov.hr/

Kontakt: https://poljoprivreda.gov.hr/kontakti/99

 

Ministarstvo poljoprivrede

Službena stranica: https://poljoprivreda.gov.hr/

Kontakt: https://poljoprivreda.gov.hr/kontakti/99

 

HAMAG-BICRO

Službena stranica: https://hamagbicro.hr/

Kontakt: https://hamagbicro.hr/kontakti/

 

Zaklada Adris 

Službena stranica: https://www.adris.hr/

Kontakti: https://www.adris.hr/kontakti/

 

 

 

MEĐUNARODNI IZVORI:

Obzor 2020

Obzor 2020. (Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Više...

 

Erasmus

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

 

Više...

 

COST

COST je program projektne suradnje na temeljnom istraživanju od općeg interesa radi stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Europu uz financiranje na nacionalnoj razini. Na čelu COST-a nalazi se CSO (Committee of Senior Officials) koji čine nacionalni COST koordinatori i predstavnici odgovarajućih državnih institucija zemalja članica.

 

Više...

 

Marie Sklodowska-Curie akcije

Specifični cilj Marie Sklodowska-Curie Akcija je osigurati optimalan razvoj i dinamično usmjeravanje europskog intelektualnog kapitala prema stvaranju novih vještina i inovacijama kako bi se ostvario puni potencijal u svim područjima i regijama.

Više...

 

INTERREG

INTERREG EUROPE jedan je od instrumenata provedbe Kohezijske politike Europske unije. Program je pokrenut s ciljem jačanja učinaka Kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i nasljednik je programa INTERREG IVC koji je bio aktivan u prošlom programskom razudoblju. Ima za cilj smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove specifične prostorne značajke i mogućnosti.

 

Više...

 

EUREKA

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

 

 

Više...

 

European Research Council (ERC)

Osnovna aktivnost Europskog istraživačkog vijeća (ERC) je pružiti atraktivno i dugoročno financiranje za potporu izvrsnim istraživačima i njihovim timovima u provedbi novospoznajnih i visokorizičnih inovativnih istraživanja.

 

Više...

 

PRIMA inicijativa - Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Opći cilj inicijative PRIMA je izgraditi istraživačke i inovacijske kapacitete te razviti znanje i zajednička rješenja za upravljanje vodom i poljoprivredno-prehrambenim sustavima u mediteranskoj regiji. Zajedničku programsku inicijativu PRIMA trenutno čini 19 partnerskih zemalja: Alžir, Cipar, Egipat, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Jordan, Libanon, Luksemburg, Malta, Maroko, Njemačka, Portugal, Slovenija, Španjolska, Tunis i Turska.

Više...

OSTALO:

JEDINSTVO UZ POMOĆ ZNANJA (Unity through knowledge fund) - http://www.ukf.hr/

NATO - http://www.natonatjecaji.hr/

EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants

Švicarsko-hrvatski program suradnje - https://www.swiss-cro.hr/

EEA grantovi - Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam - https://eeagrants.hr/vijesti/

{* *}