Sunčica Beluhan, PhD

Sunčica Beluhan

Contact information

Phone: + 385 1 4605 058
Fax: + 385 1 4836 424
Email: sunbel@pbf.hr

Biography

Životopis

ŠKOLOVANJE:
  USTANOVA TEMA GODINA
Doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Iskorištavanje otpadnog pivskog kvasca i sladnih klica za proizvodnju 5'-ribonukleotida 2001.
Magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kvasac Saccharomyces cerevisiae – izvor 5'-ribonukleotida i visokovrijednih proteina 1994.
Diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Procjena kinetičkih parametara pri fermentaciji mliječne kiseline 1989.
       
Zaposlenje
Zvanje USTANOVA GODINA
Izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011. -
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005.– 2011.
Viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001. – 2005.
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1995. - 2001
Mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1990 – 1995.
     
Usavršavanje - tjedan dana i dulje
Ustanova Mjesto Godina
     
“Varian” (Europe) Zug, Švicarska 1992.
“International Centre for GeneticEngineeringandBiotechnology” Trst, Italija 1995.
International Centre for TheoreticalPhysics (I.C.T.P.) Trst, Italija 1996.
“Shimadzu” (Hrvatska) Zagreb, Hrvatska 2001.
           

Znanstvena bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=178364

{* *}