Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište SUZG PBF-a koje je dostupno na adresi www.pbf.unizg.hr.

Stupanj usklađenosti

 Mrežna stranica www.pbf.unizg.hr je djelomično u skladu sa Zakonom zbog neusklađenostikoje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

  • responzivnost mrežnih stranica je djelomično osigurana – automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika kojima im se pristupa je djelomično te se pojedini elementi navigacije gube prilikom promjene veličine prozora
  • pojedine slike i grafovi na mrežnim stranicama nemaju pridružen prikladni opis u obliku alt teksta
  • pojedini padajući navigacijski izbornici imaju velik broj poveznica na jednoj razini
  • dio .pdf datoteka objavljenih na mrežnoj stranici nije nastao spremanjem izvorišne datoteke u .pdf format uz pomoć alata Microsoft Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata
  • neki elementi navigacije s tekstom koji nisu stalno prikazani ne otvaraju se i zatvaraju dodirom (klikom) miša (kako je preporučeno u smjernicama), već prelaskom pokazivača preko gumba
  • sadržaj mrežne stranice djelomično je jasno i konzistentno organiziran

 

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. lipnja 2024. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene SUZG PBF-a.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti službeniku za informiranje putem elektroničke pošte: ppi@pbf.hr ili poslati na adresu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr

{* *}