Dokumenti

Opći dokumenti

Studiji

Općenito

Prijediplomski i diplomski studiji

Poslijediplomski studiji

-        Obrazac za prijavu - doktorski studij

-        Obrazac za prijavu - specijalistički studij

Izbori u zvanja

Popis važećih državnih propisa za izbor u zvanja

 

 

Ostali dokumenti

Godišnja izvješća o radu

 

Relevantni akti Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu (stupio na snagu - srpanj 2007.)

Pravilnik o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu (Stupio na snagu 11 travnja 2017 g.)

{* *}