Služba za informatičku potporu

Poslovi: nabavljaju, implementiraju i održavaju programsku podršku, nadziru rad informatičke opreme, pomažu u radu korisnicima računalne opreme, brinu o razvoju i korištenju predavaonice i uporabi multimedijskih pomagala, instaliraju potrebnu programsku podršku, rade sigurnosne pohrane, ažuriraju fakultetske web stranice i administriraju e-učenje na sustavu Merlin i CroRis Informacijski sustav znanosti RH.

Rad Informatičke službe: svakog dana od 9.00 do 16.00

Telefon: + 385 1 4605 274 ili Email-om : helpdesk@pbf.hrtv@pbf.hr, rc@pbf.hr.

On-line tečajevi - On-line tečajeve Srca možete pronaći na http://lms.srce.hr.

Odluka o prihvatljivom korištenju CARNet mreže

Predmeti ()

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Projekt e-Sveučilišta -
{* *}