Služba za informatičku potporu

Poslovi: nabavljaju, implementiraju i održavaju programsku podršku, nadziru rad informatičke opreme, pomažu u radu korisnicima računalne opreme, brinu o razvoju i korištenju predavaonice i uporabi multimedijskih pomagala, instaliraju potrebnu programsku podršku, rade sigurnosne pohrane, ažuriraju fakultetske web stranice i administriraju e-učenje na sustavu Merlin.

Administracija LDAP imenika - dodjeljivanje elektroničkih indetiteta (AAI@EduHr) korisnicima i uređivanje imenika.

Ažuriranje fakultetske web stranice - poslati E-mail na helpdesk@pbf.hr i

Ažuriranje fakultetskog TV-a - poslati E-mail na tv@pbf.hr

Rad Informatičke službe: svakog dana od 9.00 do 16.00 na

Telefon: + 385 1 4605 274 ili Email-om : helpdesk@pbf.hrtv@pbf.hr, rc@pbf.hr.

On-line tečajevi - On-line tečajeve Srca možete pronaći na http://lms.srce.hr.

Odluka o prihvatljivom korištenju CARNet mreže

{* *}