Zavod za procesno inženjerstvo

Predstojnik

izv.prof.dr.sc. Davor Valinger

Telefon: +385 1 4605 294
Email: davor.valinger@pbf.hr

Ured

Anita Vrtarić

Telefon: +385 1 4605 163
Email: avrtaric@pbf.hr

Lokacija

1. kat
procinz

U Zavodu za procesno inženjerstvo na preddiplomskim i diplomskim studijima radi stjecanja zvanja prvostupnika i magistra struke, studenti stječu znanja iz različitih grana procesnog inženjerstva, matematičkog modeliranja, vođenja te optimizacije i kontrole tehnoloških procesa, termodinamike, mjerenja, regulacije i automatizacije, fenomena prijelaza, jediničnih operacija, a i postavljanja materijalnih i energetskih bilanci u biotehnologiji i prehrambenom inženjerstvu. Nastava na poslijediplomskom studiju također je uključena u nastavni plan Zavoda za procesno inženjerstvo radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Razvoj novih metoda vođenja, kontrole i sigurnosti tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji, karakterizacija stupnja izmiješanosti praškastih materijala, određivanje raspodjele veličine čestica, analiza teksturalnih svojstava prehrambenih proizvoda, primjena ultrazvuka i visokih hidrostatskih tlakova u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji sastavni su dio rada djelatnika Zavoda. Zavod obavlja istraživačku djelatnost na brojnim znanstvenim i tehnologijskim projektima. Djelatnici Zavoda aktivni su članovi međunarodnih organizacija (ISEKI - Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain; EAFE – European Academy of Food Engineering) i međunarodnih projekata (FP6, UNIDO, COST, TEMPUS, ERASMUS, EU - strukturni fondovi i Bilateralnim projektima) s ciljem povezivanja sa istraživačkim skupinama u Europskom istraživačkom prostoru. Na taj način razvijaju i unaprjeđuju tehnološke postupke obrade i proizvodnje hrane. Posljednjih nekoliko godina laboratoriji Zavoda za procesno inženjerstvo tehnologijskim projektima surađuju s nizom prehrambenih tvrtki.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za tehnološke operacije
Laboratorij za tehničku termodinamiku
Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju
Kabinet za osnove inženjerstva
Kabinet za matematiku

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mladen Brnčić dr.sc. redoviti profesor
Mirjana Čurlin dr.sc. redoviti profesor
Jasenka Gajdoš Kljusurić dr.sc. redoviti profesor
Julije Jakšetić dr.sc. redoviti profesor
Damir Ježek dr.sc. redoviti profesor
Ana Vukelić dr.sc. redoviti profesor
Maja Benković dr.sc. izvanredni profesor
Tomislav Bosiljkov dr.sc. izvanredni profesor
Filip Dujmić dr.sc. izvanredni profesor
Ana Jurinjak Tušek dr.sc. izvanredni profesor
Sven Karlović dr.sc. izvanredni profesor
Marjan Praljak dr.sc. izvanredni profesor
Davor Valinger dr.sc. izvanredni profesor
Tamara Jurina dr.sc. docent
Goran Dražić dr.sc. viši asistent
Marko Škegro dr.sc. viši asistent
Mirna Tadić mag. ing. asistent
Goran Bosanac ing. viši tehnički suradnik
Darjan Pipić tehnički suradnik

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Karlo Lelas dr.sc. docent
Blaž Ivšić mag. asistent
Noah Somun mag. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fenomeni prijelaza 252723; 252772; 32410; 32442 5
Fizika (N) 253854 3
Fizika (PT i BT) 253855, 253856 6
Jedinične operacije 32414; 32424 5
Matematika 32167; 240345 6
Matematika 1 24080; 24112; 239328; 239464 5
Matematika 2 24094; 24119; 239337; 239475 5
Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji 39769 3
Mjerenje i vođenje procesa 39807 3
Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu 32441 4
Numeričke metode i programiranje 32418; 252773 5/4
Osnove informatike 24091; 24116; 37961; 239331; 239470; 240347 2
Osnove inženjerstva (BT) 239476 -
Osnove inženjerstva (PT) 239340 -
Osnove inženjerstva studij Biotehnologije 24087; 24122 5
Osnove termodinamike 239342 -
Statistika (studij: Biotehnologija) 32428; 252780 5/4
Statistika (studij: Nutricionizam) 32168; 252795 5
Statistika (studij: Prehrambena tehnologija) 32407; 252766 5
Tehnologija prahova 39801 3
Tehnološki postupci obrade prehrambenog otpada i sporednih proizvoda 252761 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje biotehnoloških procesa 53228 (ADBI09) 4
Modeliranje procesa 31605 -
Modeliranje u prehrambenoj tehnologiji 239545 3
Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu 53291 3
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani 66826 3
Primijenjena analiza podataka 66790; 239621 3
Računalni alati za modeliranje prehrane ljudi 253099 3
Reaktorsko inženjerstvo 53225 4
Robotika u prehrambenoj industriji 53293 3
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 66830 5
Vođenje procesa u prehrambenoj industriji 53736 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Disperzni sustavi 165612 3
Energija u biotehnologiji 3
Energija u biotehnologiji i proizvodnji hrane 165600 3
Modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane 165645 3
Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu 3
Ultrazvuk u biotehnologiji i prehrambenoj tehnologiji 165599 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Priprema uzoraka za kemijske i biokemijske analize 2
{* *}