Zavod za kemiju i biokemiju

Predstojnik

prof.dr.sc. Vladimir Mrša

Telefon: + 385 1 4605 293
Email: vmrsa@pbf.hr

Ured

Anamarija Šokčević,dipl.iur.

Telefon: + 385 1 4605 075
Email: asokcevic@pbf.hr

Lokacija

6. kat

Zavod za kemiju i biokemiju osnovan je godine 1979. Zavod na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima izvodi nastavu koja uključuje sve temeljne kemijske i biokemijske discipline, od opće, analitičke, organske i fizikalne kemije, do biokemije i molekularne biologije, te kolegije iz područja primjenjene kemije i biokemije, kao što su zelena kemija, toksikologija hrane, pročišćavanje i karakterizacija proteina te biokemijska analitka i instrumentalna analiza. Osim toga, nastavnici Zavoda sudjeluju i u nastavi na doktorskim studijma, ne samo našeg Fakulteta već i Prirodoslovno-matematičkog, Veterinarskog i Farmaceutskobiokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena istraživanja u Zavodu odvijaju se u okviru većeg broja znanstvenih projekata koja uključuju istraživanja sinteze i izolacije biološki aktivnih spojeva, njihovu spektroskopsku i elektrokemijsku karakterizaciju, studij metalocenskih biokonjugata, razvoj kemometrijskih metoda i kemijskih senzora i razvoj i primjenu instrumentalnih metoda za određivanje različitih analita i njihovih metaboličkih produkata u biološkom materijalu, molekularno modeliranje difuznih procesa kroz polimerne membrane, istraživanje biogeneze fungalne stanične stijenke i mehanizama regulacije ekspresije gena u kvascu te istraživanje endokrinih modulatora prisutnih u hrani.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu
Laboratorij za organsku kemiju
Laboratorij za analitičku kemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju
Laboratorij za biokemiju
Laboratorij za toksikologiju

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Vladimir Mrša dr.sc. redoviti profesor
Lidija Barišić dr.sc. izvanredni profesor
Senka Djaković dr.sc. izvanredni profesor
Damir Iveković dr.sc. izvanredni profesor
Ivone Jakaša dr.sc. izvanredni profesor
Ivana Kmetič dr.sc. izvanredni profesor
Veronika Kovač dr.sc. izvanredni profesor
Renata Teparić dr.sc. izvanredni profesor
Mojca Čakić Semenčić dr.sc. docent
Maja Dent dr.sc. docent
Jasmina Lapić dr.sc. docent
Antonela Ninčević Grassino dr.sc. docent
Igor Stuparević dr.sc. docent
Filip Šupljika dr.sc. docent
Irena Đapić dr.sc. viši asistent
Antonija Grbavac dr.sc. viši asistent
Monika Kovačević dr.sc. viši asistent
Marina Palčić dr.sc. viši asistent
Marina Tranfić Bakić dr.sc. viši asistent
Teuta Murati dr.sc. asistent
Mateja Lozančić mag. ing. asistent
Marina Miletić mag. ing. asistent
Ana Novačić mag. ing. asistent
Marko Nuskol mag. ing. asistent
Petar Šutalo mag. ing. asistent
Sandra Čičić mag. asistent
Mateja Toma mag. asistent
Miroslav Mikšaj mr.sc. asistent
Alma Filipović dipl.ing. asistent
Vedranka Fajdetić ing. viši tehnički suradnik
Jasna Barišić oec. viši tehnički suradnik
Mira Bunčić tehnički suradnik
Marina Čvek tehnički suradnik
Petra Mudrovčić tehnički suradnik
Jasmina Strčić tehnički suradnik
Ivanka Žabčić tehnički suradnik
Slobodan Barbarić dr.sc. professor emeritus

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Nina Bilandžić dr.sc. znanstveni savjetnik
Branko Kozulić dr.sc. znanstveni savjetnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitička kemija (N) 3
Analitička kemija (PT i BT) 3
Biokemija I 32408/PT 32419/BT 32430/N 5
Biokemija II 32413/PT 32423/BT 32436/N 5 (N:6)
Fizikalna kemija 00303 6 (N:5)
Instrumentalna analiza (N) 03001 6 (N:5)
Instrumentalna analiza (PT i BT) 6
Odabrana poglavlja zelene kemije 2
Opća kemija (N) 7
Opća kemija (PT i BT) 9
Organic Chemistry 6 (N:5)
Organska kemija 6 (N:5)
Osnove toksikologije 03002 3
Pročišćavanje i karakterizacija proteina 39806 4
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Planiranje i optimiranje analize 66802 3
Bioanorganska kemija elemenata -
Biokemijska analitika 53248/MB 53614/BPI 6
Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani 53615 5
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane 3
Instrumentalne analitičke metode 3 + 4
Integrirani pristup analizi složenih sustava 66799 (IPASS) 3
Kemija prirodnih spojeva 3
Konstrukcijski materijali i zaštita Predmet trenutačno nije za upis 4
Korozija i zaštita materijala Predmet trenutačno nije za upis 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija) 4
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam) 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 3
Molekularna biologija 53243 4
Osnove bioorganometalne kemije 2
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3
Peptidomimetics and pseudopeptides -
Primijenjena kemometrika -
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida 3
The fundamentals of bioorganometallic chemistry -
Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija) 3
Toksikologija hrane (studij Nutricionizam) 6
Toksikologija hrane (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Toksikologija hrane (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 5
Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam) 23003 3
Zelena kemija 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija prehrane i biokemijske promjene u hrani 5
Biokemijske promjene u hrani i pravilna prehrana 3
Biosenzori 3
Ekotoksikologija i toksikologija hrane 3
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Konjugati prirodnih i organometalnih spojeva 3
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 3
Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija) 3
Mimetici proteina 3
Regulacija ekspresije gena, poslijesintetske preinake i transport proteina u stanici 3
Stanične stijenke industrijskih mikroorganizama 3
Toksikologija hrane i toksikološki aspekti u pripremi hrane (doktorski studij: Nutricionizam). 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Toksikološki aspekti sigurnosti hrane (poslijediplomski specijalistički studij: Kvaliteta i sigurnost hrane) 3