Zavod za kemiju i biokemiju

Predstojnik

prof.dr.sc. Renata Teparić

Telefon: + 385 1 4605 281
Email: renata.teparic@pbf.unizg.hr

Ured

Anamarija Osenički, dipl.iur.

Telefon: + 385 1 4605 075
Email: asokcevic@pbf.hr

Lokacija

6. kat
dreamstime_53741870

Zavod za kemiju i biokemiju osnovan je godine 1979. Zavod na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima izvodi nastavu koja uključuje sve temeljne kemijske i biokemijske discipline, od opće, analitičke, organske i fizikalne kemije, do biokemije i molekularne biologije, te kolegije iz područja primjenjene kemije i biokemije, kao što su zelena kemija, toksikologija hrane, pročišćavanje i karakterizacija proteina te biokemijska analitka i instrumentalna analiza. Osim toga, nastavnici Zavoda sudjeluju i u nastavi na doktorskim studijma, ne samo našeg Fakulteta već i Prirodoslovno-matematičkog, Veterinarskog i Farmaceutskobiokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena istraživanja u Zavodu odvijaju se u okviru većeg broja znanstvenih projekata koja uključuju istraživanja sinteze i izolacije biološki aktivnih spojeva, njihovu spektroskopsku i elektrokemijsku karakterizaciju, studij metalocenskih biokonjugata, razvoj kemometrijskih metoda i kemijskih senzora i razvoj i primjenu instrumentalnih metoda za određivanje različitih analita i njihovih metaboličkih produkata u biološkom materijalu, molekularno modeliranje difuznih procesa kroz polimerne membrane, istraživanje biogeneze fungalne stanične stijenke i mehanizama regulacije ekspresije gena u kvascu te istraživanje endokrinih modulatora prisutnih u hrani.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu
Laboratorij za organsku kemiju
Laboratorij za analitičku kemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju
Laboratorij za biokemiju
Laboratorij za toksikologiju

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Lidija Barišić dr.sc. redoviti profesor
Senka Djaković dr.sc. redoviti profesor
Damir Iveković dr.sc. redoviti profesor
Ivone Jakaša dr.sc. redoviti profesor
Ivana Kmetič dr.sc. redoviti profesor
Renata Teparić dr.sc. redoviti profesor
Mojca Čakić Semenčić dr.sc. izvanredni profesor
Maja Dent dr.sc. izvanredni profesor
Veronika Kovač dr.sc. izvanredni profesor
Monika Kovačević dr.sc. izvanredni profesor
Jasmina Lapić dr.sc. izvanredni profesor
Antonela Ninčević Grassino dr.sc. izvanredni profesor
Igor Stuparević dr.sc. izvanredni profesor
Anita Horvatić dr.sc. docent
Teuta Murati dr.sc. docent
Filip Šupljika dr.sc. docent
Bojan Žunar dr.sc. docent
Marko Nuskol dr.sc. viši asistent
Marina Miletić dr.sc. asistent
Ana Novačić dr.sc. asistent
Tea Martinić Cezar mag. ing. asistent
Antonia Paić mag. ing. asistent
Ines Peremin mag. ing. asistent
Egon Rešetar mag. ing. asistent
Marina Štivičić mag. asistent
Vedranka Fajdetić ing. viši tehnički suradnik
Jasna Barišić oec. viši tehnički suradnik
Mira Bunčić tehnički suradnik
Marina Čvek tehnički suradnik
Luka Popović tehnički suradnik
Jasmina Strčić tehnički suradnik
Petra Trstenjak tehnički suradnik
Slobodan Barbarić dr.sc. professor emeritus
Vladimir Mrša dr.sc. professor emeritus

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Nina Bilandžić dr.sc. znanstveni savjetnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitička kemija (BT) 159293 3
Analitička kemija (N) 240364; 159295 3
Analitička kemija (PT) 239338; 159293 3
Biokemija 2 32413/PT 252778/BT 32423/BT 32436/N 5 (N:6)
Biokemija I 252762/PT 32408/PT 252770/BT 32419/BT 252796/N 32430/N 5
Fizikalna kemija (BT) 239474 -
Fizikalna kemija (N) 252788 4
Fizikalna kemija (PT) 25271; 37913; 37915 6 (N:5)
Instrumentalna analiza (N) 32433 6 (N:5)
Instrumentalna analiza (PT i BT) 6
Komunikacijske vještine u poslovanju i znanosti (N) 240359 -
Komunikacijske vještine u poslovanju i znanosti (PT) 239330 -
Odabrana poglavlja zelene kemije 39864 2
Opća kemija (N) 159292 7
Opća kemija (PT i BT) 159290; 159291 9
Organic Chemistry 6 (N:5)
Organska kemija 239336; 239473; 240360; 37908; 37910; 37911 6 (N:5)
Osnove toksikologije 39776 3
Pročišćavanje i karakterizacija proteina 252783; 39806 4
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Planiranje i optimiranje analize 66802 3
Bioanorganska kemija elemenata -
Biokemijska analitika 53248/MB 53614/BPI 6
Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani 239452; 53615 5
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane 53730 3
Instrumentalne analitičke metode 3 + 4
Integrirani pristup analizi složenih sustava 66799 (IPASS) 3
Kemija prirodnih spojeva 173142; 53244 3
Korozija i zaštita materijala 53299 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija) 53247; 53664 4
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam) 239445 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 53666 3
Molekularna biologija 53243 4
Osnove bioorganometalne kemije 53305; 53267 2
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 53304 3
Peptidomimetics and pseudopeptides -
Primijenjena kemometrika -
Primjena spektroskopskih metoda u karakterizaciji bioaktivnih spojeva 239550 3
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 53303 3
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida 3
Procesna analiza u prehrambenoj industriji 253084 3
The fundamentals of bioorganometallic chemistry -
Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija) 53252 3
Toksikologija hrane (studij Nutricionizam) 239433; 53610 6
Toksikologija hrane (studij Prehrambeno inženjerstvo) 239592; 53714 3
Toksikologija hrane (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 53715 5
Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam) 239443; 53716 3
Zelena kemija 53296 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija prehrane i biokemijske promjene u hrani 165657 5
Biokemijske promjene u hrani i pravilna prehrana 3
Biosenzori 165606 3
Ekotoksikologija i toksikologija hrane 165604 3
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Konjugati prirodnih i organometalnih spojeva 3
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 165607 3
Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija) 165649 3
Mimetici proteina 165608 3
Regulacija ekspresije gena, poslijesintetske preinake i transport proteina u stanici 3
Stanične stijenke industrijskih mikroorganizama 165602 3
Toksikologija hrane i toksikološki aspekti u pripremi hrane (doktorski studij: Nutricionizam). 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Toksikološki aspekti sigurnosti hrane (poslijediplomski specijalistički studij: Kvaliteta i sigurnost hrane) 3
{* *}