Integrirani pristup analizi složenih sustava

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66799 (IPASS)

Opis predmeta

SATNICA:

 • Predavanja: 20 sati
 • Seminari: 12 sati
 • Laboratorijske vježbe: 12 sati

 

CILJ MODULA:
Cilj modula je osposobiti studente da osnovna općekemijska, analitička i fizikalno-kemijska znanja stečena tijekom studija integriraju na način koji im omogućuje sagledavanje i razumijevanje interakcija između analita i matrice u realnim uzorcima, razumijevanje utjecaja koji matrica ima na rezultat kemijske analize te odabir načina na koji se ti utjecaji mogu umanjiti ili u potpunosti ukloniti. Modul također ima za cilj upoznati studenta s kemijskim, fizikalno-kemijskim, fizikalnim i matematičkim metodama kojima je moguće povećati osjetljivost i/ili selektivnost kemijske analize.

Obrađene teme ilustriraju se na konkretnim primjerima u okviru seminara i laboratorijskih vježbi. Praktična znanja u području napredne kemijske analize zainteresirani studenti mogu steći i uključivanjem u znanstveno-istraživački rad Laboratorija u segmentu vezanom uz razvoj naprednih multivarijantnih metoda analize hrane.

ISHODI UČENJA:

Nakon završetka kolegija student/ica će moći:

 • uočiti i definirati analitički problem i odabrati pristup njegovom rješavanju,
 • na temelju podataka o sastavu uzorka identificirati potencijalne interakcije između analita i komponenata matrice i procijeniti njihov utjecaj na analizu,
 • na temelju podataka o sastavu uzorka identificirati potencijalne interferente, procijeniti njihov utjecaj na rezultat analize i odabrati prikladan način uklanjanja interferenata,
 • odabrati prikladan kemijski, fizikalno-kemijski ili fizikalni način povećanja osjetljivosti ili selektivnosti analize,
 • odabrati prikladnu spregnutu analitičku tehniku u cilju povećanja osjetljivosti i/ili selektivnosti kemijske analize,
 • odabrati prikladnu matematičku metodu i primijeniti je u svrhu povećanja selektivnosti analize ili razdvajanja globalnog analitičkog signala.

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 • nastava se izvodi putem predavanja, seminara, laboratorijskih vježbi i konzultacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 • usmena obrana seminarskog rada na odabranu temu

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
{* *}