Ured za upravljanje kvalitetom

  • Jelena Rožić,prof (voditeljica ureda, Službenica za zaštitu osobnih podataka)

Ured: P03

Telefon: + 385 1 4605 028, Email:  jelena.rozic@pbf.unizg.hr , kvaliteta@pbf.hr

 

E-pošte vezane za zaštitu osobnih podataka slati na dpo@pbf.hr

Poslovi: sudjelovanje u svim postupcima/oblicima unutarnjeg i vanjskog vrjednovanja Fakulteta; sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju strategije rada, godišnjih planova rada i posebnih projekata Fakulteta; prikupljanje i analiziranje podataka prikupljenih od svih dionika sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta, izrada različitih izvješća i ostale dokumentacije; suradnja s regulatornim tijelima, ustanovama, institucijama, udrugama, jedinicama lokalne i područne samouprave; sudjelovanje u planiranju i provođenju aktivnosti za podizanje svijesti o kulturi kvalitete; administrativno praćenje i koordiniranje postupcima upravljanje kvalitete prema ISO normi; stručno-administrativni poslovi Ureda i Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i drugi poslovi po nalogu dekana i prodekana.

PBF-u dodjeljen Certifikat za učinkovit i razvijen sustav osiguravanja kvalitete

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jelena Rožić prof. viši stručni savjetnik
{* *}