Znanstveni i stručni rad

 

Znanstveno-istraživačka djelatnost na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu se očituje kroz rad na nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima te projektima sa industrijom, koji pokrivaju područja prehrambene tehnologije, prehrambenog inženjerstva, kontrole kvalitete i sigurnosti hrane, bioprocesnog inženjerstva i biotehnoloških procesa u zaštiti okoliša, molekularne biologije i genetike, biokemije, mikrobiologije, nutricionizma i ostalih srodnih znanstvenih disciplina.

Misija Fakulteta na području znanstveno-istraživačke djelatnosti je provođenje znanstvenih, temeljnih i razvojnih istraživanja u interdisciplinarnim znanstvenim poljima prehrambene tehnologije i biotehnologije te drugih srodnih znanstvenih disciplina s ciljem poticanja kritičkog promišljanja i kreativnosti koje dovode do novih znanstvenih spoznaja i ideja te inovacija potrebnih za transfer znanja i tehnologije u gospodarstvo. Rezultati istraživanja trebaju dovesti do međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta kao centra znanstveno-istraživačke izvrsnosti u ovom znanstvenom području. Sukladno misiji, strateški program znanstvenih istraživanja oslanjat će se uglavnom na istraživačke projekte na kojima su postignuti značajni međunarodno prepoznati rezultati i gdje postoji čvrsta međunarodna suradnja u bilo kojem obliku.

U području biotehnologije to su projekti kojima je cilj razvoj biotehnoloških postupaka proizvodnje biokemikalija i biogoriva, koji će omogućuju bitan iskorak ka razvoju suvremene industrijske biotehnologije i implementaciju tradicionalnih tehnologija u suvremenu industrijsku biotehnološku proizvodnju octa, vina, piva i fermentirane hrane primjenom funkcionalnih starter kultura.

Program istraživanja u području prehrambene tehnologije fokusiran je na razvojne projekte primjene suvremenih tehnoloških postupaka u proizvodnji, optimizaciju procesa proizvodnje i pakiranja, razvoj novih prehrambenih proizvoda produljene trajnosti i povećane prehrambene vrijednosti, i proizvoda za posebne prehrambene potrebe, razvoj novih metoda za kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, kao i određivanje i izolaciju bioaktivnih sastojaka.

U području nutricionizma provode se istraživanja utjecaja prehrane, odnosno hrane i specifičnih sastojaka hrane na nutritivni status različitih ciljnih populacijskih skupina, istraživanje odnosa potrošača i hrane te čimbenika koji definiraju taj odnos, status različitih nutrijenata i njihovih metabolita, osobito vitamina B skupine i homocisteina koji su predmet tekućih istraživanja, u vegetarijanaca i omnivora i to kod zdrave ili oboljele populacije, a u cilju očuvanja zdravlja, prevencije bolesti ili djelotvornije dijetoterapije.

{* *}