Ured za projekte

Maja Cipek, mag. geogr., (voditeljica Ureda za projekte)

Ured: Kačićeva 23, soba K2-01

Telefon: + 385 91 619 1858, Email: mcipek@pbf.hr

Svrha Ureda za projekte Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta je pružanje savjetodavne i administrativne potpore u prijavi i provedbi projekata kao i kontinuirano praćenje, evidencija i analiza podataka o projektima i projektnim aktivnostima koje se provode na instituciji, a s ciljem osiguravanja visoke kvalitete znanstveno-istraživačkih projekata, znanstvene suradnje i prepoznatljivosti te konkurentnosti Fakulteta.

Osnovne aktivnosti Ureda uključuju redovito prikupljanje informacija i obavještavanje djelatnika institucije o mogućnostima financiranja znanstveno-istraživačkih projekata te otvorenim pozivima i natječajima za dodjelu projekata. Ured obavlja službenu komunikaciju i suradnju s nadležnim regulatornim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava, pomaže u koordiniranju komunikacije s partnerima, pruža savjetodavnu potporu zaposlenicima vezano uz pitanja zaštite intelektualnog vlasništva, te sudjeluje u pripremi podloga, predložaka i nadopuna (pisma podrške, potvrdu Porezne uprave, Izvod iz sudskog registra, suglasnosti i izjave koje potpisuje čelnik institucije) projektnoj dokumentaciji u svim fazama prijave i provedbe projekata.

Sukladno sustavnom praćenju otvorenih i najavljenih poziva i natječaja za dodjelu projekata, Ured sudjeluje na radionicama i informativnim danima vezanim uz pojedine pozive i natječaje te organizira i provodi edukativne aktivnosti vezane uz specifičnosti i procedure prijave i provedbe projekata.

Ured također sudjeluje u aktivnostima izrade i provedbe strategije znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta te stručno-administrativnim poslovima Odbora za znanost pri Fakultetu, kao i drugim poslovima vezanim uz poticanje znanstveno-istraživačke izvrsnosti Fakulteta po nalogu dekana i prodekana.

{* *}