Ostala tijela

dot PBF_logo

Savjetodavno tijelo za pitanja poslovanja je Kolegij koji se sastoji od Dekana, prodekana i predstojnika zavoda i centara, te glavnog tajnika Fakulteta.

Sukladno Statutu, na PBF-u su imenovana i druga savjetodavna tijela:

ODBOR ZA NASTAVU

 

 1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić, prodekan za nastavu – predsjednik Odbora
 2. prof. dr. sc. Dubravka Škevin
 3. prof. dr. sc. Jagoda Šušković
 4. prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić
 5. prof. dr. sc. Božidar Šantek
 6. prof. dr. sc. Ksenija Markov
 7. izv. prof. dr. sc. Ksenija Marković
 8. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić
 9. prof. dr. sc. Ana Vukelić
 10. izv. prof. dr. sc. Damir Iveković
 11. Marina Miletić, mag. ing. - predstavnica asistenata
 12. Ana Vrkić - predstavnica studenata
 13. Josipa Smoljo - predstavnica studenata

 

 

ODBOR ZA ZNANOST

 

 1. prof. dr. sc. Jadranka Frece, prodekanica za znanost - predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Božidar Šantek
 3. prof. dr.sc. Nada Vahčić
 4. prof. dr. sc. Duška Čurić
 5. prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić
 6. prof. dr. sc. Mladen Brnčić
 7. prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček
 8. prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić
 9. doc. dr. sc. Veronika Kovač
 10. Bojan Žunar, mag. ing. - predstavnik grupacije studenata
 11. Marina Miletić, mag. ing. - predstavnica studenata

 

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 

 1. izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević, prodekan za međunarodnu suradnju – predsjednik Odbora
 2. prof. dr. sc. Vladimir Mrša
 3. izv. prof. dr. sc. Igor Slivac
 4. izv. prof. dr. sc. Sanja Vidaček
 5. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac
 6. prof. dr. sc. Kata Galić
 7. izv. prof. dr. sc. Tonči Rezić
 8. prof. dr. sc. Draženka Komes
 9. doc. dr. dr. sc. Mia Kurek
 10. dr. sc. Katarina Lisak Jakopović - predstavnica grupacije asistenata
 11. Božidar Duić - predstavnik studenata
 12. Korana Jelavić, dipl. oec. - voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

 

POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 

 1. Valter Ilić, univ. spec. oec. – predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Ksenija Markov
 3. prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić
 4. izv. prof. dr. sc. Damir Iveković
 5. doc. dr. sc. Marina Krpan
 6. doc. dr. sc. Klara Kraljić
 7. Biserka Žmikić, oec.
 8. Ana Marija Gruičić
 9. Dario Lučić
 10. dr. sc. Martina Andlar
 11. izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin

ODBOR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

 1. prof. dr. sc. Blaženka Kos - predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Mara Banović
 3. prof. dr. sc. Irena Colić Barić
 4. prof. dr. sc. Duška Ćurić
 5. prof. dr. sc. Helga Medić
 6. prof. dr. sc. Jagoda Šušković
 7. prof. dr. sc. Nada Vahčić
 8. Nenad Marđetko, mag.ing. - predstavnik grupacije asistenata
 9. Marko Škegro, mag. ing. - predstavnik studenata

 

ODBOR ZA DIPLOMSKE RADOVE

 

 1. prof. dr. sc. Suzana Rimac Brnčić - predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Blaženka Kos
 3. prof. dr. sc. Ksenija Durgo
 4. izv. prof. dr. sc. Ivana Kmetič
 5. izv. prof. dr. sc. Ksenija Marković
 6. doc. dr. sc. Davor Valinger
 7. doc. dr. sc. Igor Slivac
 8. doc. dr. sc. Dubravka Novotni
 9. doc. dr. sc. Irena Barukčić
 10. doc. dr. sc. Mario Ščetar
 11. dr. sc. Tamara Jurina - predstavnica asistenata
 12. Ana Pinčar - predstavnica studenata

 

 

ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

 

 1. prof. dr. sc. Ksenija Durgo – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Rajka Božanić
 3. prof. dr. sc. Nada Vahčić
 4. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš-Kljusurić
 5. dr. sc. Teuta Murati
 6. mag. ing. Željko Jakopović
 7. Jelena Viličić, dipl. bibl.
 8. Ana Marija Gruičić - predstavnica studenata

 

 

ODBOR ZA E-UČENJE

 

 1. prof. dr. sc. Marin Matošić – predsjednik Odbora
 2. izv. prof. dr. sc. Sandra Balbino
 3. doc. dr. sc. Maja Benković
 4. doc. dr. sc. Marina Krpan
 5. doc. dr. sc. Igor Stuparević
 6. doc. dr. sc. Jurica Žučko
 7. dr. sc. Marko Obranović
 8. Saša Drakula, mag. ing. (predstavnica Grupacije asistenata)
 9. Anita Jukić (predstavnica Studentskog zbora)

 

 

ODBOR ZA INFORMATIZACIJU

 

 1. prof. dr. sc. Ana Vukelić – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Helga Medić
 3. doc. dr. sc. Maja Dent
 4. doc. dr. sc. Janko Diminić
 5. doc. dr. sc. Sven Karlović
 6. doc. dr. sc. Marina Krpan
 7. Marko Marelja, mag. – predstavnik grupacije asistenata
 8. Leo Moguš – predstavnik grupacije studenata

 

 

ODBOR ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI STUDENATA

 

 1. prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček - predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević
 3. izv. prof. dr. sc. Renata Teparić
 4. doc. dr. sc. Tomislav Bosiljkov
 5. doc. dr. sc. Irena Keser
 6. dr. sc. Tibor Janči - predstavnik grupacije asistenata
 7. Doris Barić - predstavnica studenata
 8. Dario Lučić - predstavnik studenata

 

 

POVJERENSTVO ZA STUDENTSKE RADOVE

 

 1. izv. prof. dr. sc. Damir Stanzer – predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Antonela Nincevic Grassino
 3. izv. prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak
 4. izv. prof. dr. sc. Mirjana Curlin
 5. izv. prof. dr. sc. Irena Landeka Jurcevic
 6. izv. prof. dr. sc. Vlatka Petravic Tominac
 7. Tea Štefanac - predstavnica grupacije asistenata
 8. Moguš Leo - predstavnik studenata
 9. Ana Pincar - predstavnica studenata

 

ETIČKO POVJERENSTVO

 1. prof. dr. sc. Vladimir Mrša - predsjednik (izv. prof. dr. sc. Renata Teparić, zamjenica predsjednika)
 2. prof. dr. sc. Kata Galić, članica (prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček, zamjenica članice)
 3. prof. dr. sc. Nada Vahčić, članica (izv. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić, zamjenik članice)
 4. Margo Škegro, mag. ing., član (Nenad Marđetko, mag. ing., zamjenik člana)
 5. Anita Jukić, članica/studentica (Josipa Smoljo, zamjenica članice/studentice)

 

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE

 1. prof. dr. sc. Blaženka Kos
 2. izv. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin
 3. izv. prof. dr. sc. Ksenija Marković
 4. izv. prof. dr. sc. Damir Stanzer
 5. doc. dr. sc. Ana Belščak-Cvitanović
 6. doc. dr. sc. Veronika Kovač
 7. Lidija Podvalej, prof.
 8. Andrea Radoš Petrlik, dipl. iur.
 9. mr. sc. Mato Raič
 10. Jelena Budimir
 11. Laura Marinić

 

ODBOR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE I INOVACIJE PBF-a

 1. prof. dr. sc. Božidar Šantek - predsjednik odbora
 2. prof. dr. sc. Mladen Brnčić
 3. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac
 4. prof. dr. sc. Marin Matošić
 5. prof. dr. sc. Srđan Novak
 6. prof. dr. sc. Anita Slavica
 7. prof. dr. sc. Nada Vahčić

 

KNJIŽNIČNI ODBOR

 1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić, prodekan za nastavu
 2. Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač
 3. Iva Grabarić Andonovski, dipl. ing.
 4. Jelena Viličić, dipl. knjižničar
 5. Jasminka Mužinić, knjižničar