Ostala tijela

dot PBF_logo

U razmatranju važnijih pitanja vezanih za rad Fakulteta dekanu pomažu dekanski kolegij u užem sastavu i savjetodavni dekanski kolegij.

Dekanski kolegij u užem sastavu čine dekan i prodekani.

Savjetodavni dekanski kolegij čine dekan, prodekani, predstojnici zavoda, predstojnik Centra za kontrolu namirnica, glavni tajnik Fakulteta, voditelj Službe za financijske i računovodstvene poslove, imenovani predstavnik studenata u Fakultetskom vijeću, predstavnik reprezentativnih sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja te druge osobe koje imenuje dekan.

Sukladno Statutu, na PBF-u su imenovana i druga savjetodavna tijela.

 

Popis članova odbora i povjerenstava PBF-a za mandatno razdoblje 2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024.

 

1. ODBOR ZA NASTAVU

 1. prof. dr. sc. Ana Vukelić – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Dubravka Škevin
 3. prof. dr. sc. Tonči Rezić
 4. izv. prof. dr. sc. Irena Keser
 5. prof. dr. sc. Helga Medić
 6. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar
 7. prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec
 8. prof. dr. sc. Božidar Šantek
 9. izv. prof. dr. sc. Martina Bituh
 10. prof. dr. sc. Igor Slivac
 11. prof. dr. sc. Damir Iveković
 12. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bosiljkov
 13. dr. sc. Marko Nuskol – predstavnik grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 14. Mislav Kos – predstavnik grupacije studenata
 15. Laura Majerić – predstavnica grupacije studenata

 

2. ODBOR ZA ZNANOST

 1. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, o. d. prodekanice za znanost – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Draženka Komes
 3. prof. dr. sc. Lidija Barišić
 4. prof. dr. sc. Nada Vahčić
 5. prof. dr. sc. Blaženka Kos
 6. prof. dr. sc. Ksenija Markov
 7. prof. dr. sc. Ksenija Durgo
 8. prof. dr. sc. Sanja Vidaček Filipec
 9. prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić
 10. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin
 11. izv. prof. dr. sc. Danijela Bursać Kovačević
 12. prof. dr. sc. Dubravka Novotni
 13. izv. prof. dr. sc. Tomislava Vukušić Pavičić
 14. dr. sc. Nenad Marđetko - predstavnik grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 15. Tea Martinić Cezar - predstavnica grupacije studenata

 

3. ODBOR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 1. prof. dr. sc. Blaženka Kos
 2. prof. dr. sc. Sandra Balbino
 3. prof. dr. sc. Jasna Novak
 4. prof. dr. sc. Ivana Rumbak
 5. prof. dr. sc. Nada Vahčić
 6. prof. dr. sc. Ksenija Markov
 7. izv. prof. dr. sc. Ivana Rumora Samarin
 8. prof. dr. sc. Dubravka Novotni
 9. dr. sc. Željko Jakopović
 10. Anica Bebek Markovinović, mag. ing. - predstavnica grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 11. Josipa Dukić, mag. ing. – predstavnica grupacije studenata

 

4. ODBOR ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

 1. izv. prof. dr. sc. Martina Bituh – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Jasna Mrvčić
 3. prof. dr. sc. Dubravka Škevin
 4. prof. dr. sc. Anita Slavica
 5. prof. dr. sc. Senka Djaković
 6. prof. dr. sc. Mirela Ivančić Šantek
 7. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić
 8. izv. prof. dr. sc. Irena Keser
 9. doc. dr. sc. Teuta Murati
 10. izv. prof. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc
 11. izv. prof. dr. sc. Marina Cvjetko Bubalo
 12. izv. prof. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek
 13. izv. prof. dr. sc. Nikolina Čukelj Mustač
 14. izv. prof. dr. sc. Tomislava Vukušić Pavičić
 15. izv. prof. dr. sc. Mario Ščetar
 16. izv. prof. dr. sc. Marija Badanjak Sabolović
 17. dr. sc. Marina Miletić – predstavnica grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 18. Sara Šapina – predstavnica grupacije studenata

 

5. ODBOR ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI STUDENATA

 1. prof. dr. sc. Renata Teparić – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Irena Landeka Jurčević
 3. izv. prof. dr. sc. Kristina Radošević
 4. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bosiljkov
 5. doc. dr. sc. Tibor Janči
 6. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lapić
 7. dr. sc. Marko Škegro – predstavnik grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 8. Mislav Kos  – predstavnik grupacije studenata
 9. Tara Krpan – predstavnica grupacije studenata

 

6. ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

 1. izv. prof. dr. sc. Ivana Rumora Samarin – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić
 3. prof. dr. sc. Ksenija Durgo
 4. izv. prof. dr. sc. Igor Stuparević
 5. izv. prof. dr. sc. Katarina Lisak Jakopović
 6. Ana Kovačić, prof., v. pred.
 7. Jelena Viličić, dipl. bibl.
 8. Iva Grabarić Andonovski, univ. spec.
 9. doc. dr. sc. Bojana Voučko
 10. predstavnik grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 11. Filip Klemen – predstavnik grupacije studenata

 

7. KNJIŽNIČNI ODBOR

 1. prof. dr. sc. Ana Vukelić, o. d. prodekanice za nastavu
 2. Dijana Njerš, prof., v. pred.
 3. Iva Grabarić Andonovski, dipl. ing.
 4. Jelena Viličić, dipl. knjižničar
 5. Jasminka Mužinić, knjižničar

 

8. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU

 1. izv. prof. dr. sc. Marko Obranović – predsjednik Odbora
 2. izv. prof. dr. sc. Janko Diminić
 3. izv. prof. dr. sc. Ivana Rumora Samarin
 4. izv. prof. dr. sc. Maja Dent
 5. izv. prof. dr. sc. Sven Karlović
 6. doc. dr. sc. Tomislav Vladušić
 7. izv. prof. dr. sc. Mario Novak
 8. Marinela Nutrizio, mag.
 9. dr. sc. Katarina Butorac - predstavnica grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 10. Nika Ukalović – predstavnica grupacije studenata

 

9. ODBOR ZA E-UČENJE

 1. izv. prof. dr. sc. Josip Ćurko – predsjednik Odbora
 2. prof. dr. sc. Marin Matošić
 3. izv. prof. dr. sc. Martina Bituh
 4. izv. prof. dr. sc. Filip Dujmić
 5. izv. prof. dr. sc. Marina Svetec Miklenić
 6. Egon Rešetar, mag. ing.
 7. dr. sc. Marko Nuskol  – predstavnik grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 8. Duje Glavina – predstavnik grupacije studenata

 

10. ODBOR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE I INOVACIJE

 1. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac
 3. prof. dr. sc. Tonči Rezić
 4. prof. dr. sc. Sandra Balbino
 5. prof. dr. sc. Mirela Ivančić Šantek
 6. prof. dr. sc. Antonio Starčević
 7. prof. dr. sc. Ivana Rumbak

 

11. ODBOR ZA ZAŠTITU NA RADU

 1. prof. dr. sc. Jasna Mrvčić – predsjednica Odbora
 2. prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec
 3. Mladen Sluganović, struč. spec. ing. sec.
 4. Mladen Galić
 5. Renata Kučan, dr. med.

 

12. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 1. izv. prof. dr. sc. Irena Barukčić Jurina – predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić
 3. prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak
 4. izv. prof. dr. sc. Filip Dujmić
 5. izv. prof. dr. sc. Jurica Žučko
 6. izv. prof. dr. sc. Marina Krpan
 7. izv. prof. dr. sc. Mia Kurek
 8. izv. prof. dr. sc. Monika Kovačević
 9. dr. sc. Martina Banić – predstavnica grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 10. Domagoj Štefanović – predstavnik grupacije administrativno-tehničkog osoblja
 11. Iva Sabljak, mag. ing. (Eurofins Croatiakontrola d.o.o.) – predstavnica grupacije vanjskih dionika
 12. Ana Vrbica – predstavnica grupacije studenata
 13. Sara Šapina – predstavnica grupacije studenata
 14. Jelena Rožić, prof. – voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom

 

13. POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 1. prof. dr. sc. Igor Slivac – predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Ksenija Durgo
 3. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić
 4. prof. dr. sc. Branka Levaj
 5. prof. dr. sc. Sanja Vidaček Filipec
 6. prof. dr. sc. Antonio Starčević
 7. izv. prof. dr. sc. Igor Stuparević
 8. izv. prof. dr. sc. Mia Kurek
 9. Danijela Šeremet, mag. ing.
 10.  Mare Jerković – predstavnica grupacije studenata

 

14. POVJERENSTVO ZA STUDENTSKE RADOVE

 1. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin – predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Tonči Rezić
 3. prof. dr. sc. Vlatka Petravić Tominac
 4. prof. dr. sc. Ivana Kmetič
 5. izv. prof. dr. sc. Marina Krpan
 6. doc. dr. sc. Dijana Grgas
 7. doc. dr. sc. Maja Repajić
 8. izv. prof. dr. sc. Maja Benković
 9. izv. prof. dr. sc. Monika Kovačević
 10. Ana Huđek-Turković, mag. ing. – predstavnica grupacije zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 11. Laura Majerić – predstavnica grupacije studenata
 12. Duje Glavina – predstavnik grupacije studenata

 

15. POVJERENSTVO ZA STRUČNU PRAKSU

 1. doc. dr. sc. Maja Repajić – koordinator stručne prakse
 2. doc. dr. sc. Dijana Grgas
 3. izv. prof. dr. sc. Nikolina Čukelj Mustač
 4. doc. dr. sc. Tibor Janči
 5. izv. prof. dr. sc. Klara Kraljić
 6. izv. prof. dr. sc. Tomislava Vukušić Pavičić
 7. izv. prof. dr. sc. Marina Krpan
 8. izv. prof. dr. sc. Mario Novak
 9. izv. prof. dr. sc. Marina Svetec Miklenić
 10. prof. dr. sc. Ivana Rumbak
 11. izv. prof. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc

 

16. POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE

 1. prof. dr. sc. Ksenija Marković – predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Rajka Božanić
 3. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin
 4. prof. dr. sc. Vesna Zechner-Krpan
 5. izv. prof. dr. sc. Veronika Kovač
 6. izv. prof. dr. sc. Andrea Leboš Pavunc
 7. dr. sc. Tanja Bogdanović, v. znan. sur. – predstavnica grupacije vanjskih dionika
 8. Roberto Bregović - predstavnik grupacije studenata
 9. Karlo Bećirović - predstavnik grupacije studenata

 

17. POVJERENSTVO ZA PROMIDŽBU FAKULTETA

 1. prof. dr. sc. Jasna Novak
 2. prof. dr. sc. Damir Stanzer
 3. prof. dr. sc. Rajka Božanić
 4. izv. prof. dr. sc. Josip Ćurko
 5. Ana Kovačić, prof., v. pred.

 

18. POVJERENSTVO ZA KARIJERNO SAVJETOVANJE

 1. prof. dr. sc. Ana Vukelić - predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Jasna Novak
 3. prof. dr. sc. Dubravka Škevin
 4. prof. dr. sc. Anita Slavica
 5. izv. prof. dr. sc. Irena Keser
 6. prof. dr. sc. Sandra Balbino
 7. Ana Kovačić, v. pred.
 8. dr. sc. Marina Miletić
 9. Niko Radović, mag. iur.
 10. Jelena Rožić, prof.
 11. Barbara Tuzla - predstavnica grupacije studenata

 

19. POVJERENSTVO ZA ETIČKA PITANJA

1. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin – predsjednica

    prof. dr. sc. Ivana Kmetič – zamjenica predsjednice

2. prof. dr. sc. Vlatka Petravić Tominac – član

    prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček – zamjena

3. izv. prof. dr. sc. Irena Keser – član

    izv. prof. dr. sc. Ivana Rumora Samarin – zamjena

4. prof. dr. sc. Sandra Balbino – član

    izv. prof. dr. sc. Ivona Elez Garofulić – zamjena

5. dr. sc. Goran Dražić – član

   dr. sc. Katarina Lukić – zamjena

ČLANOVI IZ REDA STUDENATA

 1. Tara Krpan – član

         Filip Klemen – zamjena

     2. Mislav Kos – član

         Nika Ukalović - zamjena

 

ECTS KOORDINATOR : prof. dr. sc. Igor Slivac

{* *}