Upisi

Pobliže informacije o upisu na fakultet i u više godine studija mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta (gospođa Vesna Deković), Zagreb, Pierottijeva 6, prizemno desno, na telefon (01) 4605 007 i e-mailom: referada@pbf.hr.

Popis studijskih programa

Upis u preddiplomske studije

Upisi na diplomske studije

Akademska godina 2016./2017.

Upis na poslijediplomske studije

Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Upisne kvote preddiplomskih sveučilišnih studija

Upis u naredni semestar/godinu

UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA AKAD. GOD. 2016./2017.

 

Pravila participiranja u troškovima studija

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Kamo poslije fakulteta?

Neka trgovačka društva kod kojih se zapošljavaju stručnjaci koji završavaju Prehrambeno-biotehnološki fakultet.