Upisi

Pobliže informacije o upisu na fakultet i u više godine studija mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta (gospođa Vesna Deković), Zagreb, Pierottijeva 6, prizemno desno, na telefon (01) 4605 007 i e-mailom: referada@pbf.hr.

Popis studijskih programa

Smotra Sveučilišta u Zagrebu

PBF na Smotri Sveučilišta u Zagrebu 2017.

"Najbolje sa Sveučilišta" na Smotri Sveučilišta u Zagrebu 2017.

Obavijest o upisu u 1. godinu preddiplomskih studija za jesenski rok za 2017./2018.

OBAVIJEST  o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta akademske godine 2017./2018.

PBF na Smotri Sveučilišta u Zagrebu 2017.

Upis u preddiplomske studije

Upisi u diplomske studije

Akademsko priznavanje inozemnih visokoobrazovnih kvalifikacija

Upis u poslijediplomske studije

.

Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Upisne kvote preddiplomskih sveučilišnih studija

Upis u naredni semestar/godinu

 

pbf za ldap

 UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA AKAD. GOD. 2018./2019.

Pravila participiranja u troškovima studija

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Kamo poslije fakulteta?

Neka trgovačka društva kod kojih se zapošljavaju stručnjaci koji završavaju Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Dan otvorenih vrata

U subotu 22.4.2017. od 10 do 16 sati po drugi put naš fakultet otvorio je svoja vrata.