Upisi

Pobliže informacije o upisu na fakultet i u više godine studija mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta (gospođa Vesna Deković), Zagreb, Pierottijeva 6, prizemno desno, na telefon (01) 4605 007 i e-mailom: referada@pbf.hr.

Studentska smotra - slike

Popis studijskih programa

Upis u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017.

UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

u akademskoj godini 2016./2017.

3 velj, 2017.

UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA AKAD. GOD.

2016./2017. OBAVLJAT ĆE SE

ZA 2. GODINU OD 13. – 22. VELJAČE 2017. A ZA OSTALE GODINE  OD 20. VELJAČE - 1. OŽUJKA 2017.

 

Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Upisne kvote preddiplomskih sveučilišnih studija

Upisi na diplomske studije

Akademska godina 2016./2017.

Upisi u više godine studija

akademska godina 2015/2016.

Kamo poslije fakulteta?

Neka trgovačka društva kod kojih se zapošljavaju stručnjaci koji završavaju Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Pravila participiranja u troškovima studija

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu