Visina participacije za diplomski rad

ODLUKA 5FV 2015 - oslobađanje od plaćanja participacije za diplomski rad

Od akademske godine 2023./2024.:

Odluka 1FV 2022 - visina participacije za diplomski rad

{* *}