Knjižnica PBF-a

 • JELENA VILIČIĆ, dipl. knjižničar - Voditeljica knjižnice, Email: jvilicic@pbf.hr

Adresa: Kačićeva 23, Zagreb

Telefon: + 385 1 4875 200

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice za studente

PON-ČET 8:00 -16:00h;  PET 8:00-15:00h

(posudba je do 15:00h)

KATALOG KNJIŽNICE PBF-a

Facebook stranica Knjižnice 

Baze podataka preko NSK - Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu 

Skupni katalog NSK

DABAR

Digitalni repozitorij - zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.U Dabru PBF-a se trenutno nalaze čitavi Završni radovi i Diplomski radovi od 2004.( kada se počela građa stavljati na CD) do danas, odnosno sve ono što je u pdf-u stiglo do knjižnice. (ukoliko nema kojeg rada znaći da student nije predao svoj rad).

Sve što trebate da biste u Dabru imali pristup cijelim završnim radovima s našeg fakulteta je imati AAI@EduHr Identitet i vaše pretraživanje može početi. Pretraživati možete po autoru, mentoru, ključnim riječima, godini itd.

NOVOSTI

Poštovani,

obavještavamo vas da je otvoren pristup na Emerald eJournals Premier na nacionalnoj razini za cijelu hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu.

Emerald eJournals Premier je multidisciplinarna baza koja uključuje preko 170,000 članaka i međunarodnih istraživanja u više od 300 časopisa od kojih je više od 270 indeksirano u Web of Science i Scopusu.

Ova zbirka časopisa pokriva područja društvenih znanosti (ekonomije, obrazovanja, menadžmenta, knjižničarstva i dr.), javnog zdravstva i socijalne skrbi, kao i značajan broj časopisa iz područja tehničkih znanosti.

 

Poštovani,

obavještavamo vas da je na bazi JSTOR u otvorenom pristupu dostupno više od 500 e-knjiga. 

Naslovi su dani na korištenje pod Creative Commons licencama, slobodni su za preuzimanje te ne sadržavaju DRM ograničenja u pogledu preuzimanja cjelovitog sadržaja kao ni ispisa istog.

Preuzmite popis dostupnih naslova, a detaljnije informacije možete pročitati ovdje.

photo
photo (1)
photo (5)

Knjižnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta je regionalna knjižnica za područje biotehnologije i prehrambene tehnologije. Knjižnica je uključena u mrežu fakultetskih knjižnica.

Osnovni prostor knjižnice sastoji se od jedne veće prostorije u kojoj se nalazi informacijski pult, prostor sa tri studentska računala, police sa otvorenim pristupom časopisima i knjigama, prostor osiguran za nove časopise, te galerija na kojoj se nalazi studentska čitaonica.

photo (3)

Kontaktirati nas i stavljati komentare možete i preko naše Facebook stranice

Posudba

Sva knjižnična građa unosi se u integrirani knjižnični sustav Aleph, uključujući diplomske, magistarske i doktorske disertacije, što ih čini lako pretraživima.

 • Knjige - maksimalno 2 primjerka na 30 dana, uz mogućnost produženja ukoliko određenog naslova ima na polici u više primjeraka
 • Referentnu zbirku - leksikone, enciklopedije, rječnike, itd. možete koristiti samo u čitaonici
 • Diplomske radove, magistarske radove i doktorske disertacije - možete koristiti isključivo u čitaonici (do 4 naslova) - pretražite ih preko našeg Kataloga ili u Dabru
 • Završne radove - Preddiplomskog studija(Bolonjski proces) NE dajemo na uvid, no većina se nalaze u Dabru

Upute za pretraživanje i korištenje diplomskih radova:

 • - kod pretraživanja najjednostavnije je da se služite ključnim riječima ili mentorom
 • - kad nađete željeni rad provjerite da li je rad objavljen na našem fakultetu (npr. da nije sa Agronomskoga fakulteta ili Poljoprivrednoga u Osijeku)
 • - zapišite naslov, autora i godinu - najbolje bi bilo da nam mail-om pošaljete tražene naslove kako bi vam ih unaprijed priredili
 • - koristiti možete do 4 naslova

- Nije moguće fotokopiranje radova sukladno Zakonu o autorskim pravima , čl.82.

Baze podataka

Popis svih baza podataka i sve novosti vezane za baze podataka i Probne pristupe možete naći na Portalu NSK

Portal omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

Naši studenti najčešće koriste baze koje su u skupini Biotehničkih znanosti.

Baze koje su financirane od strane MZOS-a možete otvoriti isključivo na računalima u knjižnici ili na fakultetu. Baze koje vas i u knjižnici traže korisničko ime i lozinku te na žalost nisu financirane od strane MZOS-a i te se ne mogu ni na jednom računalu otvoriti.

Kako pretraživati baze podataka -  Često postavljana pitanja

Preporučamo da od kuće pretražite sve što vas zanima, onda u knjižnici probate da li je traženi rad moguće preuzeti i spremiti.

Primjerice baza Hrčak je hrvatska baza i besplatna je, dakle nju možete koristiti i preuzimati radove sa bilo kojeg računala.

Časopisi

Knjižnica prima 40-ak domaćih časopisa razmjenom našeg časopisa

Food Technology and Biotechnology Mlijeko i ja - časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani.

POPIS ČASOPISA PBF

Knjižnica redovito brine o nabavi i redovitom pristizanju tekuće periodike, posudbi, međubibliotečnoj posudbi iz zemlje i inozemstva, pružanju relevantnih informacija korisniku, te o ostalim redovitim poslovima knjižničnog poslovanja.

Hrvatska Znanstvena Bibliografija

Radove možete također pretraživati preko Hrvatske znanstvene bibliografije koja sakuplja sve znanstvene i stručne radove našeg fakulteta, ali i svih ostalih pa prilikom pretraživanja pazite da je traženi naslov sa našeg fakulteta.

Korisni link-ovi za pretraživanje:

COPAC - Skupni katalog britanskih istraživačkih knjižnica plus nekoliko irskih plus British Library

CURRENT CONTENTS (CC) - je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.

DOAJ pokriva preko 1350 recenziranih znanstvenih i stručnih časopisa i nudi pristup cjelovitim tekstovima.

EBSCO Publishing nudi nekoliko bibliografskih baza podataka

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

je izvor znanosti o hrani, obavještajna služba koja stalno prati istraživanja i razvoj u području prehrambene znanosti, tehnologije proizvodnje hrane i prehrane, od polja do tanjura i izvan nje.

FULIR je repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković

GOOGLE SCHOLAR nudi jednostavan način pretraživanja akademske literature. S jednog mjesta možete pretraživati brojne stručne podatke i izvore: odobrene radove, diplomske radove, knjige, sažetke i članke akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija radova u pripremi, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

HRČAK je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova

inPharma -je hrvatski stručni dvomjesečni časopis namijenjen zdravstvenim radnicima, prvenstveno farmaceutima i farmaceutskim tehničarima. Donosi članke i novosti o dodacima prehrani, OTC proizvodima, dijetetskim proizvodima, kozmetici i ostalim proizvodima iz ljekarničkog asortimana.

 

INFORMA HEALTH CARE - nudi pristup do više od 170 časopisa i 600 knjiga, unutar kliničke medicine, prirodne znanosti i farmaceutske znanosti

NSK - Katalog Nacionalne i Sveučilišne knjižnice - unutar njihovog kataloga na ovom linku možete izabrati druge knjižnice Sveučilišta u Zagrebu

OVID - informacijski servis koji nudi više bibliografskih baza podataka

PERO - pretraživač elektroničkih izvora online

PRESKOK - pretraživač knjižničnih online kataloga Hrvatske

PROQUEST - ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je baza doktorskih disertacija i magistarskih radova u kojima su dokumentirane najnaprednije ideje iz širokog raspona zastupljenih područja te zabilježeni primjeri najnovijih istraživanja, osobito korisnih za studente. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova.

PubMed - obuhvaća više od 23 milijuna citata za biomedicinske literature iz MEDLINE-a i online knjige.

Citati mogu sadržavati linkove na full-tekstualni sadržaj iz PubMed Central-a i web stranice izdavača.

SCIENCE DIRECT - kolekcija e-časopisa izdavača Elseviera. Cjeloviti tekstovi dostupni su od 1997. godine za radove u cca 1500 naslova časopisa

 SCOPUS - najveća baza sažetaka i citata recenziranih radova. Pomoću pametnih alata lako se pronalaze i analiziraju pretraživanja. 

Scopus donosi najopsežniji pregled svjetskih istraživanja  u području znanosti, tehnologije, medicine, društvenih znanosti i umjetnosti i u humanističkim znanostima.

SPRINGER NATURE -kolekcija e-časopisa izdavača Springer Verlag

SREDIŠNJA MEDICINSKA KNJIŽNICA

WEB OF KNOWLEDGE - portal koji omogućuje pristup bazama podataka Thomson Reutersa. Hrvatskim akademskim i znanstvenim ustanovama dostupne su Web of Science (WoS), skup citatnih baza podataka (od 1955. dalje), Current Contents Connect (od 1998. dalje), Journal Citation Reports (JCR) i Medline.

WILEY - kolekcija e-časopisa izdavača Wiley. U cjelovitom tekstu dostupno je oko 220 naslova časopisa, od 1998. do 2005. godine

Međuknjižnična posudba knjiga i časopisa (samo za djelatnike Fakulteta)

Knjige možete posuđivati iz bilo koje domaće knjižnice, ali i iz knjižnica u inozemstvu. Od stranih knjižnica preporučamo vrlo bogati fond British Library, ali moguće je koristiti i ostale inozemne izvore, najčešće uz posredovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Posudba se naplaćuje prema važećem cjeniku knjižnice koja građu posuđuje preračunatom u kune po tečaju HNB na dan primitka publikacije.

Pored knjiga mogu se naručiti i fotokopije članaka. Fotokopije naručujemo preko NSK-a te se to naplaćuje prema njihovom važećem cjeniku.

Izdavanje UDK broja (za specijalističke i doktorske radove)

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je opća klasifikacijska shema koja se rabi u knjižnicama cijeloga svijeta. žUDK se sastoji od glavnih i pomoćnih tablica, pomoću kojih se dobiva jedinstveni broj radi lakšeg predmetnog indeksiranja informacija sadržanih u radovima i pretraživanja istih.

Za izdavanje UDK broja potrebno je na mail jvilicic@pbf.hr poslati

 •  Temeljnu dokumentacijsku karticu
 •  Sažetak

Barem desetak dana prije uvezivanja rada.

UDK broj šaljem na mail.

Vanjski url: KATALOG KNJIŽNICE