Međunarodna suradnja

Mole se svi studenti da se u slučaju konzultacija jave putem maila:  kjelavic@pbf.hr ili pozivom na broj  mobitela 092 50 10 714 kako bi dogovorili termin s Voditeljicom Ureda i/ili ECTS koordinatorom

Međunarodna suradnja i povezivanje znanstveno-nastavnih institucija u Europi, pa i šire, evidentan je opći trend i jedan od prioriteta akademskog obrazovnog sustava. U suvremenom europskom visokoobrazovnom prostoru međusobno povezivanje sveučilišta i njihovih sastavnica preduvjet je efikasnom i kvalitetnom obrazovanju kadrova.

Prehrambena tehnologija, biotehnologija i nutricionizam su znanstvene discipline koje se u posljednjih nekoliko desetaka godina u svijetu posebno brzo razvijaju, što hrvatske znanstvene i visokoobrazovne institucije nastoje pratiti. U tom smislu prioriteti PBF-a u najvećoj su mjeri sukladni prioritetima Sveučilišta u Zagrebu koje internacionalizaciju svrstava među svoje najvažnije razvojne procese.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet je uključen u sve glavne europske mreže mobilnosti. Također već niz godina postoji praksa izvaninstitucionalnog povezivanja nastavnika sa svojim kolegama na eminentnim sveučilištima u Europi i svijetu, a većina naših nastavnika odlazila je na višemjesečne boravke u inozemstvo. Stoga je međunarodna suradnja oduvijek bila prepoznata kao sastavni dio uobičajenog akademskog ponašanja.

U cilju provođenja sustavne i što intenzivnije međunarodne suradnje, na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu djeluju prodekan za međunarodnu suradnju, Odbor za međunarodnu suradnju koji uključuje nastavnike i studente s iskustvom internacionalnih aktivnosti, kao i Ured za međunarodnu suradnju koji pruža logističku podršku studentima i nastavnicima prvenstveno u ostvarivanju međunarodne mobilnosti. Uz to, na PBF-u djeluje i ECTS koordinator koji pomaže studentima pri izboru predmeta koje upisuju na studijskim programima inozemnih sveučilišta, kako bi se osigurala sukladnost s našim studijskim programima i logika u vertikali pojedinih studija.

{* *}