Često postavljana pitanja

Većina pitanja navednihnavedenih u nastavku regulirana su aktima Sveučilišta i PBF-a.

Preporuka je PBF-a da se studenti na početku studija upoznaju s odredbama Statuta, Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, Etičkog kodeksa i Kodeksa ponašanja studenata te u studiju koriste i ostale dokumente Sveučilišta i PBF-a za specifična pitanja koja su detaljnije regulirana u zasebnim aktima.

Preporučujemo i upoznavanje s informacijskim paketom.

Pitanja i odgovori prema kategorijama

Molba Prodekanu za nastavu

Molba prodekanu za nastavu može se predati za neke od sljedećih svrha:

  1. mirovanje
  2. ponovni upis predmeta
  3. oslobađanje od plaćanja participacije za diplomski rad
  4. upis predmeta u kategoriji izborni B (na ili izvan PBF-a)
  5. upis predmeta na PBF-u (za studente izvan PBF-a)
  6. unos podataka u dopunsku ispravu o studiju
  7. drugo

Obrazac molbe možete pronaći na kraju ove mrežne stranice.

Obrazac molbe može se preuzeti s ove stranice ili u Uredu za studente.

Ispunjeni obrazac s pripadajućim prilozima dostavlja se u Pisarnicu (soba P04 u Jedinici za opće poslove).

Prodekan za nastavu (uz eventualne konzultacije s drugim zaposlenicima PBF-a donosi rješenje o molbi. Uobičajeni rok za donošenje rješenja je dva tjedna od primitka molbe.

Student se o rješenju molbe informira u Uredu za studente te isto potvrđuje potpisom.

Molbe se čuvaju unutar dosjea studenta.