Praksa u inozemstvu

IAESTE

Nastavnici i studenti Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta već više od 30 godina aktivno sudjeluju u radu IAESTE organizacije za razmjenu studenata tehničkih struka.