Sustav kvalitete

.

Cilj osiguravanja kvalitete izgradnja je mehanizama za promicanje kvalitete i postizanje njene najviše razine u obrazovnim i znanstvenim aktivnostima te stručnim i administrativnim djelatnostima na Fakultetu.

 

Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete poštivanjem odredbi Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta, Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na

Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Osnovni postupci u sustavu osiguravanja kvalitete jesu:

-        definiranje misije i strategije sustava osiguravanja kvalitete,

-        određivanje mjerljivih ciljeva u okviru definirane misije i strategije,

-        formuliranje procesa za ostvarenje misije i strategije kao i osiguravanje postizanja ciljeva,

-        mjerenje i analiza postignuća u odnosu na postavljene ciljeve,

-        poduzimanje aktivnosti za korekciju i prevenciju stanja i definiranje novih ciljeva.

 

U stvaranju i razvoju sustava kvalitete sudjeluju i rezultate njegovog rada primjenjuju svi unutarnji

i vanjski dionici Fakulteta.

Politika kvalitete

ISO 9001:2008

Ustroj sustava

Područja vrjednovanja

Projekti u području osiguravanja kvalitete

Dokumenti kvalitete

Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Sveučilišta u Zagrebu - CeZaN

Korisne poveznice