Sustav kvalitete

dot PBF_logo

Cilj osiguravanja kvalitete izgradnja je mehanizama za promicanje kvalitete i postizanje njene najviše razine u obrazovnim i znanstvenim aktivnostima te stručnim i administrativnim djelatnostima na Fakultetu.

Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete poštivanjem odredbi Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta, Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Osnovni postupci u sustavu osiguravanja kvalitete jesu:

  • definiranje misije i strategije sustava osiguravanja kvalitete,
  • određivanje mjerljivih ciljeva u okviru definirane misije i strategije,
  • formuliranje procesa za ostvarenje misije i strategije kao i osiguravanje postizanja ciljeva,
  • mjerenje i analiza postignuća u odnosu na postavljene ciljeve,
  • poduzimanje aktivnosti za korekciju i prevenciju stanja i
  • definiranje novih ciljeva.

U stvaranju i razvoju sustava kvalitete sudjeluju i rezultate njegovog rada primjenjuju svi unutarnji i vanjski dionici Fakulteta.

Politika kvalitete

Certifikati

Ustroj sustava

Područja vrjednovanja

Projekti u području osiguravanja kvalitete

Dokumenti kvalitete

Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Sveučilišta u Zagrebu - CeZaN

Zbirka edukativnih priručnika "Studenti s invaliditetom"

Korisne poveznice

Prijedlozi, prigovori i žalbe

{* *}