Sustav kvalitete

Svrha sustava kvalitete na Fakultetu je uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete, sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, koji se bazira na standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u europskom prostoru.
Cilj osiguravanja kvalitete je izgradnja mehanizma za promicanje kvalitete i postizanje njene najviše razine u obrazovnim i znanstvenim aktivnostima, kao i administrativnim djelatnostima na Fakultetu.
Glavni procesi osiguravanja kvalitete temelje se na planiranju, provedbi, provjeri i promjeni temeljem prethodnih čimbenika.
Sustav kvalitete Fakulteta temeljen je na standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standard) i usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.
Fakultet je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno–istraživačkog što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 koji je dobio 24. travnja 2015. godine.

Ovim certifikatom se dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.

Politika kvalitete

Ustroj sustava i područja vrjednovanja

Projekti u području osiguravanja kvalitete

Dokumenti kvalitete

Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Sveučilišta u Zagrebu - CeZaN

Korisne poveznice