Certifikati

ISO 9001:2015

Fakultet je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno–istraživačkog što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 kojega je dobio 24. travnja 2018. godine.

Ovim certifikatom se dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta usklađen sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

cert-DE

 cert-DE.pdf 106,66 kB

cert-EN

 cert-EN.pdf 106,57 kB

cert-HR

 cert-HR.pdf 107,58 kB

Certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Na 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 13. prosinca 2018., prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje uručila je dekanu, prof. dr. sc. Damiru Ježeku Certifikat za učinkovit i razvijen sustav osiguravanja kvalitete.

Certifikat je izdan temeljem postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete proveden tijekom akademske godine 2017./2018. i traje pet godina.

Certifikat-AZVO

 Certifikat-AZVO.pdf 261,48 kB