Cjeloživotno obrazovanje

Djelatnici Laboratorija za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u zagrebu kontinuirano, a prema zahtjevima pojedinih prehrambenih industrija i šire, organiziraju i provode izobrazbu senzorskih analitičara kao jednog od oblika cjeloživotnog obrazovanja.

Izobrazba unutar koje se provodi odabir kandidata i formiranja grupe senzorskih analitičara sastoji se od dva dijela: teoretskog i praktičnog. U teoretskom dijelu upoznaje se buduće kandidate s osnovama senzorskih analiza i njenim značajem u kontroli kvalitete, ljudskim osjetilima putevima percepcije kao i brojnim testovima i njihovom primjenom. Praktični dio obuhvaća: provjeru sposobnosti kandidata da prepozna osnovne okuse, mirise, boje, utvrđivanje praga osjetljivosti kandidata za svaki pojedini okus, određivanje sposobnosti kandidata da uoči razlike unutar pojedinih okusa, mirisa ili boja korištenjem testova razlika kao i razlike u intenzitetu pojedinih okusa mirisa i boja korištenjem testova nizanja.

Na osnovi uspjeha kandidata postignutog u praktičnom dijelu kandidati čija je uspješnost  ³ 65 %  dobivaju certifikat o stečenoj sposobnosti i kvalifikaciji za senzorskog analitičara.

Izobrazba kandidata za senzorskog analitičara traje 5 dana (30 sati) s mjestom i vremenom izobrazbe prema dogovoru.

Za više informacija o izobrazbi obratite se prof. dr. sc. Nadi Vahčić.

Galerija slika s izobrazbe

Primjer certifikata

{* *}