Dani doktorata biotehničkog područja

30 ruj, 2022.

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održani su „Dani doktorata biotehničkog područja 2022.“ od 28. do 29. rujna 2022. godine, organizirani zajedno sa sastavnicama biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Zagreb.

16 ruj, 2022.

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet zajedno sa Agronomskim fakultetom i Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije, sastavnicama područja biotehničkih znanosti, 28. i 29. rujna 2022. godine organizira „Dane doktorata biotehničkog područja 2022.“

14 ruj, 2022.

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet zajedno sa Agronomskim fakultetom i Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije, sastavnicama područja biotehničkih znanosti 28. i 29. rujna 2022. godine organizira „Dane doktorata biotehničkog područja 2022.“

7 ruj, 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, sastavnice biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zajednički organiziraju od 28. do 29. rujna 2022. godine Dane doktorata biotehničkog područja 2022.

4 srp, 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, sastavnice biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zajednički organiziraju od 28. do 29. rujna 2022. godine Dane doktorata biotehničkog područja 2022.

20 svi, 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, sastavnice biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zajednički organiziraju od 21. do 22. rujna 2022. godine Dane doktorata biotehničkog područja 2022.

Dani doktorata biotehničkog područja 2021.

Dana 16. i 17. rujna 2021. je održan Dan doktorata Biotehničkog područja 2021. Sveučilišta u Zagrebu na Agronomskom fakultetu u organizaciji  Agronomskog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Fakulteta šumarstva i
drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

7 lis, 2020.

Poštovani,

Zbog epidemiološke situacije održavanje Dana doktorata biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu skraćeno je sa 2 na 1 dan, te će se održati 16. listopada 2020. prema priloženom programu.

Dan doktorata biotehničkog područja 2020.

Poštovani,

Zbog epidemiološke situacije održavanje Dana doktorata biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu skraćeno je sa 2 na 1 dan, te će se održati 16. listopada 2020. prema priloženom programu.

Dani doktorata biotehničkog područja 2020.

Poštovani, 

pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate zajednički Dan doktorata sastavnica Biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu koji će se održati  15.-16. listopada 2020. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

{* *}