Ured za studente

  • VESNA DEKOVIĆ (voditeljica Ureda za preddiplomske i diplomske studije),

Telefon: + 385 1 4605 007, Email: vdekov@pbf.hr

  • BISERKA ŽMIKIĆ (voditeljica Ureda za poslijediplomske studije),

Telefon: + 385 1 4605 008, Email: bzmikic@pbf.hr

Poslovi: obavljaju upis i ispis studenata preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija i vode evidenciju studenata prema propisanim obrascima, obrađuju i evidentiraju prijavnice o polaganju ispita na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, izdaju potvrde i uvjerenja za potrebe studenata, pripremaju obranu završnih, diplomskih i doktorskih ispita i vode knjigu evidencije prvostupnika, magistara i doktora znanosti, koordiniraju aktivnosti referade sa Sveučilištem i Ministarstvom.

U periodu od 8. do 19. kolovoza 2022. zbog kolektivnog godišnjeg odmora Studentska referada ne radi.

Uredovno vrijeme Ureda za preddiplomske i diplomske studije: 10.00-13.00, Email: referada@pbf.hr

Uredovno vrijeme Ureda za poslijediplomske studije: 10.00-13.00, Email: poslijediplomski@pbf.hr

 

{* *}