Diplomski studij

Prehrambeno inženjerstvo

Program se temelji na najnovijim znanstvenim spoznajama vezanim za fizikalno–kemijska svojstva i promjene sastojaka hrane tijekom proizvodnje, čuvanja i skladištenja. Tijekom studija stječu se znanja nužna za kreiranje novih proizvoda, savladavaju se tehnike i tehnologije iz područja prehrambenog inženjerstva potrebna za planiranje, projektiranje, vođenje i upravljanje novim procesima.

Upravljanje sigurnošću hrane

Program se temelji na poznavanju procesa proizvodnje i uvjeta stavljanja prehrambenih proizvoda na tržište što obuhvaća dobro poznavanje potencijalnih kemijskih, biokemijskih i mikrobioloških zagađivača i metoda za njihovu detekciju, a također i poznavanje procesa proizvodnje radi prevencije njihovog pojavljivanja u prehrambenom lancu.

Bioprocesno inženjerstvo

Program uključuje multidisciplinranu primjenu biokemije, mikrobiologije, temeljnih inženjerskih disciplina i biokemijskog inženjerstva u rješavanju interdisciplinarnih zadataka.

Molekularna biotehnologija

Program se temelji na stjecanju znanja iz biokemije, primjenjene biologije i mikrobiologije, mikrobne genetike, mikrobne fiziologije, mikrobiologije namirnica i genotoksikologije.

Nutricionizam

Program se temelji na obrazovanju stručnjaka sa solidnim znanjem ne samo iz temeljnih disciplina, već i o najnovijim znanstvenim dostignućima vezanima uz prehrambenu epidemiologiju, patofiziologiju,toksikologiju,prehrambene preporuke, specifičnosti potreba ciljanih zdravih i bolesnih skupina, dijetoterapiju, edukaciju i komunikaciju o prehrani i zdravlju.

{* *}