Upravljanje sigurnošću hrane

Program se temelji na poznavanju procesa proizvodnje i uvjeta stavljanja prehrambenih proizvoda na tržište što obuhvaća dobro poznavanje potencijalnih kemijskih, biokemijskih i mikrobioloških zagađivača i metoda za njihovu detekciju, a također i poznavanje procesa proizvodnje radi prevencije njihovog pojavljivanja u prehrambenom lancu.

Diplomski studij upravljanja sigurnošću hrane organiziran je zbog potrebe edukacije svih koji se nalaze u lancu poslovanja hranom radi osiguranja zdravstvene ispravnosti i kakvoće prehrambenih proizvoda. Osvještenost potrošača i konkurencija na tržištu hranom, vrlo detaljna zakonska regulativa, te izrazita potreba za očuvanjem okoliša ovaj studij čine neophodnim.

Voditeljica studija: prof.dr.sc. Mirjana Hruškar

Opće informacije o studijskom programu

{* *}