Istraživači

Istraživač Znanstveno polje CROSBI profil Google Scholar profil
Martina Andlar Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Višnja Bačun Družina Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Marija Badanjak Sabolović Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Sandra Balbino Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Martina Banić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Mara Banović Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Lidija Barišić Kemija CROSBI Google Scholar
Irena Barukčić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Sunčica Beluhan Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Maja Benković Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ana Bielen   CROSBI Google Scholar
Martina Bituh Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Tomislav Bosiljkov Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Rajka Božanić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Mladen Brnčić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Danijela Bursać Kovačević Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Arijana Butorac Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Katarina Butorac Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Irena Colić Barić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Cvjetko Bubalo Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Mojca Čakić Semenčić Kemija CROSBI Google Scholar
Iva Čanak Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Vlado Crnek Poljoprivreda (agronomija)    
Nikolina Čukelj Mustač Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Mirjana Čurlin Kemijsko inženjerstvo CROSBI Google Scholar
Duška Ćurić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Josip Ćurko Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Natka Ćurko Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Maja Dent   CROSBI Google Scholar
Janko Diminić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Senka Djaković Kemija CROSBI Google Scholar
Verica Dragović Uzelac Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Saša Drakula Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Goran Dražić Matematika    
Filip Dujmić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Ksenija Durgo Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ivona Elez Garofulić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Alma Filipović Kemija CROSBI  
Jadranka Frece Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Jasenka Gajdoš Kljusurić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Kata Galić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Višnja Gaurina Srček Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Antonija Grbavac Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Dijana Grgas Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Karla Hanousek Čiča Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Zoran Herceg Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Reno Hrašćan Biologija CROSBI Google Scholar
Mirjana Hruškar Prehrambena tehnologija CROSBI  
Ana Huđek Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Mirela Ivančić Šantek Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Damir Iveković Kemija CROSBI  
Ivone Jakaša Kemija CROSBI Google Scholar
Željko Jakopović Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Julije Jakšetić Matematika CROSBI Google Scholar
Tibor Janči Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Damir Ježek Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Tamara Jurina Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ana Jurinjak Tušek Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Sven Karlović Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Irena Keser Nutricionizam CROSBI Google Scholar
Ivana Kmetič Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Draženka Komes Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Blaženka Kos Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Deni Kostelac Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Veronika Kovač Kemija CROSBI Google Scholar
Monika Kovačević Kemija CROSBI Google Scholar
Karin Kovačević Ganić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Klara Kraljić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Krpan Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Mia Kurek Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Tibela Landeka Dragičević Biotehnologija CROSBI  
Irena Landeka Jurčević Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Jasmina Lapić Kemija CROSBI Google Scholar
Andreja Leboš Pavunc Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Branka Levaj Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Katarina Lisak Jakopović Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Mateja Lozančić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Katarina Lukić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Nenad Marđetko Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Marko Marelja Prehrambena tehnologija CROSBI  
Ksenija Markov Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ksenija Marković Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Nives Marušić Radovčić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marin Matošić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Helga Medić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Miletić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Vladimir Mrša Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Jasna Mrvčić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Teuta Murati Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Antonela Ninčević Grassino Kemija CROSBI Google Scholar
Ana Novačić Biotehnologija CROSBI  
Jasna Novak Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Mario Novak Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Dubravka Novotni Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marko Nuskol Kemija CROSBI Google Scholar
Marko Obranović Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Palčić Kemija CROSBI Google Scholar
Manuela Panić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ines Panjkota Krbavčić Nutricionizam CROSBI Google Scholar
Mladen Pavlečić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Sandra Pedisić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Ivan Perić Matematika CROSBI Google Scholar
Vlatka Petravić Tominac Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Marjan Praljak Matematika CROSBI Google Scholar
Predrag Putnik Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Ivana Radojčić Redovniković Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Kristina Radošević Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Maja Repajić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Tonči Rezić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Anet Režek Jambrak Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Suzana Rimac Brnčić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Ivana Rumbak Nutricionizam CROSBI Google Scholar
Ivana Rumora Samarin Nutricionizam CROSBI Google Scholar
Anita Slavica Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Igor Slivac Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Damir Stanzer Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Antonio Starčević Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Višnja Stulić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Igor Stuparević Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ivan Krešimir Svetec Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Svetec Miklenić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Ivan Šajnović Kemija    
Božidar Šantek Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Zvonimir Šatalić Nutricionizam CROSBI Google Scholar
Mario Ščetar Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marko Škegro Prehrambena tehnologija CROSBI  
Dubravka Škevin Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Anamarija Štafa Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Tea Štefanac Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Filip Šupljika Kemija CROSBI Google Scholar
Jagoda Šušković Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Petar Šutalo Kemija    
Lidija Šver Biologija CROSBI Google Scholar
Renata Teparić Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Tomašević Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Marina Tranfić Bakić Kemija CROSBI  
Antonija Trontel Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Nada Vahčić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Davor Valinger Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Sanja Vidaček Filipec Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Tomislav Vladušić   CROSBI Google Scholar
Aleksandra Vojvodić Cebin Prehrambena tehnologija CROSBI  
Bojana Voučko Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Ana Vukelić Matematika CROSBI Google Scholar
Tomislava Vukušić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Vesna Zechner Krpan Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Zoran Zorić Prehrambena tehnologija CROSBI Google Scholar
Vladimir Žanić Ekonomija CROSBI  
Jurica Žučko Biotehnologija CROSBI Google Scholar
Bojan Žunar Biotehnologija CROSBI Google Scholar
{* *}