Saša Drakula, mag. ing.

Saša Drakula

Kontakt podaci

Telefon: 01 4605 043
Email: sajredini@pbf.hr

Lokacija: 4. kat, soba 167

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

po dogovoru

Životopis

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Određivanje udjela mineralnih tvari u hrani za dojenčad 2013.
Zaposlenje 
zvanje ustanova godina
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2015.-2017.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017.-