Laboratorij za znanost o prehrani

Pročelnik

prof.dr.sc. Irena Colić Barić

Telefon: + 385 1 4605 093
Email: icolic@pbf.hr

Laboratorij je osnovan 1956. u sastavu Zavoda za poznavanje i analitiku živežnih namirnica, a od 1964. bio je samostalni Kabinet za kemiju namirnica i prehranu na Biotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta.

Do 1962. bio je smješten u prostorijama Zavoda za analitiku živežnih namirnica na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Domagojeva 2 i djelovao pod rukovodstvom dr. Božidara Vajića do 1958.

Nakon preseljnja u današnju zgradu, Pierottijeva 6, Laboratorij koristi zajednički prostor s Laboratorijem za analitiku namirnica za znanstveno-istraživački rad, izradu diplomskih radova i izvođenje vježbi. Zbog velikog broja studenata do 1974. vježbe iz «Mikroskopije namirnica» izvode se u Zavodu za biologiju, Kršnjavoga 25.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Irena Colić Barić dr.sc. redoviti profesor
Zvonimir Šatalić dr.sc. redoviti profesor
Irena Keser dr.sc. izvanredni profesor
Ivana Rumbak dr.sc. izvanredni profesor
Ana Ilić mag. asistent

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jasminka Ilich-Ernst dr.sc. redoviti profesor
Zdravko Petanjek dr.sc. redoviti profesor
Pavao Rudan dr.sc. redoviti profesor
Selma Cvijetić Avdagić dr.sc. znanstveni savjetnik
Jasna Jurasović, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Martina Piasek, znan. savj. u tr. zv. dr.sc. znanstveni savjetnik
Alica Pizent, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Mauro Serafini dr.sc. znanstveni savjetnik
Ivančica Delaš dr.sc. izvanredni profesor
Domagoj Đikić dr.sc. izvanredni profesor
Sanja Kolaček dr.sc. izvanredni profesor
Željko Krznarić dr.sc. izvanredni profesor
Anita Lauri Korajlija dr.sc. docent
Dario Rahelić dr.sc. docent
Darija Vranešić Bender dr.sc. docent
Zijad Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Iva Hojsak dr.sc. znanstveni suradnik
Mate Mihanović dr.sc. znanstveni suradnik
Marjeta Mišigoj - Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Sanda Renko dr.sc. znanstveni suradnik
Tatjana Škarić-Jurić dr.sc. znanstveni suradnik
Oleg Jadrešin mr.sc. znanstveni suradnik
Saša Missoni dr.sc. stručni suradnik
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Jasmina Ranilović dr.sc. vanjski suradnik *
Irena Martinis mr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Enteralna i parenteralna prehrana 39789 3
Fitokemikalije u zaštiti zdravlja 39853 3
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 39847 2
Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka 32169 8
Osnove dijabetološke dijetoterapije 39852 6
Osnove dijetoterapije 39772 6
Prehrana osoba starije dobi 53686 3
Prehrana sportaša i vojnika 39787 4
Prehrana žene kroz životnu dob 39777 3
Pretilost i pothranjenost 39788 4
Uvod u profesiju nutricionista 37962 3
Znanost o prehrani 1 21502 5
Znanost o prehrani 2 21605 6

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dijetoterapija 53630 7
Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 53633 5
Hrana, prehrana i zdravlje 53642 5
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 53656 2
Metode za procjenu kakvoće prehrane 53662 5
Osnovni principi pravilne prehrane 53733 3
Potrošač, hrana i prehrana 66739 5
Prehrambena epidemiologija 53609 4
Prehrana osoba starije dobi 53686 3
Prehrana sportaša i vojnika 39787 4
Tradicionalni načini prehrane 53717 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani 165638 3
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Hrana, prehrana i zdravlje 165632 3
Marketing u biotehnologiji, prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu 165650 3
Metode za procjenu kakvoće prehrane 165631 3
Održiva prehrana 165633 3
Osobitosti prehrane osoba starije dobi 165641 3
Prehrambena epidemiologija 165630 3
Prehrambeni status čovjeka 165659 5
Prehrana i zdravlje kosti 3
Prehrana sportaša 165642 3
Prehrana zdrave djece i pedijatrijska klinička dijetetika 165640 3
Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju 165655 5
Uloga prehrane u procesu liječenja 165643 3