dr.sc. Irena Martinis

Suradnik

Predmeti

Suradnik

Životopis

Ime i prezime: Irena Martinis

 

 

 

Lokacija: Klinička bolnica Dubrava

 

Telefon: 01 290 33 24

 

e-mail adresa: irena.martinis@gmail.com

 

 

 

Školovanje

 

 

 

 

 

ustanova

 

 

tema

 

 

godina

 

 

diplomirao - la

 

 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Promjene u reprodukcijskim tkivima mužjaka pod djelovanjem herbicida atrazina

 

 

1998.

 

 

magistrirao - la

 

 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

HACCP kao higijensko epidemiološki parametar u hospitalnoj dijetetici

 

 

 2006.

 

 

 
 

 

 

 

 

Zaposlenje

 

 

zvanje

 

 

ustanova

 

 

godina

 

 

Nutricionist, dijetetičar

 

 

Klinička bolnica Dubrava, Odjel prehrane i Savjetovalište za prehranu

 

 

2000.

 

 

Voditelj

 

 

Klinička bolnica Dubrava, Odjel prehrane i Savjetovalište za prehranu

 

 

2010.

 

 

 

 

ZNANSTVENI RADOVI:

 

 

 

Znanstvena djelatnost:

 

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 8

 

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 40

 

Poglavlja u knjizi: 2

 

Brošure, priručnici: 13

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 35

 

 

 

 

 

 

{* *}