Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane

Pročelnik

prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić

Telefon: + 385 1 4605 114
Email: ipanjkota@pbf.hr

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Irena Landeka Jurčević dr.sc. redoviti profesor
Ines Panjkota Krbavčić dr.sc. redoviti profesor
Martina Bituh dr.sc. izvanredni profesor
Ivana Rumora Samarin dr.sc. izvanredni profesor
Anja Vukomanović mag. asistent

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Anja Katić dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Pollak dr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i biokemija hrane 32412; 32435 6 PT studij; 5 N studij
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 39847 2
Osnove dijetoterapije 39772 6
Prehrana žene kroz životnu dob 53688; 39777 3
Pretilost i pothranjenost 39788 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija hrane 260786; 239590 4
Dodaci prehrani 239520; 53631 3
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 239516; 53656 2
Proteinsko inženjerstvo 53253 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijska funkcija i nutritivni značaj vitamina i minerala u prehrani 165637 3
Dostignuća u znanosti o prehrani 165656 5
{* *}