Javna nabava

.

POSTUPAK PLANIRANJA NABAVE-PBF

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI DO 50.000 KN

NABAVA ROBA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI (OD 50.000 DO 200.000 KN) I NABAVA RADOVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI (OD 50.000 kn DO 500.000 KN)

OTVORENI POSTUPAK NABAVE-PBF

POSTUPAK sklapanje ugovora o javnoj nabavi-PBF

Postupak popunjavanja Obrasca prijedloga investicijskog projekta_PBF

EVIDENTIRANJE ULAZNIH RAČUNA-PBF

PROCES NABAVE OPĆENITO

EVIDENTIRANJE PLAĆANJA I PLAĆANJE PO ULAZNIM RAČUNIMA