Ured prodekana i glavnog tajnika

Glavni tajnik Fakulteta:

Niko Radović, mag. iur.

Telefon: + 385 1 4605 271

E-mail: nradovic@pbf.hr

Ured: Pierottijeva 6, prizemlje, Dekanat, P 07

Tajnica ureda prodekana i glavnog tajnika:

Maja Žmikić

Telefon: + 385 1 4836 047

Interni telefon: +385 1 4605 051

E-mail: mzmikic@pbf.hr

Ured: Pierottijeva 6, prizemlje, Dekanat, P 06

{* *}